Blogs

Dondie Labajo's picture

ANG MABUNDAKONG KAPIYESTAHAN

Gisugat ang kapiyestahan 
sa pagbundak sa uwan
daghan unta og giplanohan
nagkiat na unta sa dalan
mga agik-ik na unta ang madunggan
bahalag sinsilyo ra ang gisuksok's kiliran
apan unsaon taman?
Aw padayon gihapon sa selebrasyon!
Mabundakong kapiyestahan mga talisaynon!

-Donz 10/15/17

#VivaSantaTeresa 

Dondie Labajo's picture

TUNGOD'S GUBOT

Ang mga langawng' puwag lubot
nahipos tungod's gubot
nikaratil kay adunay hisgot-hisgot
nga adunay pistulang gihulbot.
Nanagan bisan og walay labot
mga dagway dili na ma sabot
daw nagngiyaw nga lubot 
sa kakuyaw nangupot sa pagkahuot
dala pa gyud kumot daw naay kalagot...

--Donz 10/15/16

#LastNight 

Ang Misteryo sa Kinabuhi sa Tawo

Nakapangutana ka na ba sa imong kaugalingon nganong nabuhi ka ning kalibutana? Unsa may tuyo sa kinabuhi tawo? Bisan unsa ka pang pagkatawhana o bisan unsa pay imong propesyon, mouyon gyod ka, sama sa kadaghanan, ning pila ka butang:

Dili makatagbaw sa tawo ang salapi.

Dili makatagbaw sa tawo ang edukasyon.

Dili makatagbaw sa tawo ang kalipayan.

Dili sab makatagbaw sa tawo ang kalamposan.

NGANO MAN?

Kay wala ka pa man makaila sa:

PLANO SA DIOS

Busa sayri ug sutaa unsa ang plano sa Dios.

Dondie Labajo's picture

"MISTERYO SA KINABUHI"

Gisabak ug giutong kas imong inahan
KALIPAY maoy misteryo sa imong adlawng natawhan
Bulahan ka sa mga taw'ng tanan
kay ikaw nagdakong himsog ug buotan

Apan mga problema nag-alirong sa imong dalan,
KASAKIT maoy misteryo sa imong pagbangutan
daw gigaid ug gihampak ka's tibuok kalibutan
kay ikaw nahisalaag ug walay nay paingnanan

Apan may milagro ug mihangad kas kalangitan
KAHAYAG maoy misteryo sa imong pagpakigbisog sa kadautan
maayo nalang kay sa pagmata aduna pay na sigpatan
kay ikaw nagmasaligon bisan atoa sa maangit-ngit nga kalibunan

Ug sa imong katiguwangon
HIMAYA maoy misteryo sa imong kamatayon
Bulahan ka sa mga patay'ng tanan,
kay ikaw nahanaw sa kalinaw kauban ang mga anghel's kalangitan.

-Donz 09/07/17

Behringer's picture

"Gugma na ba kini?"

Unsa na kining akong na sinati karun?

mo kusug man ug pitik ning dughan kon ikaw lantawon

kinsa bay dili madani sa imong tumang katahum

Dili gayud ako makahinanok kay ikaw man ang pirming huna-hunaon

Wala ko kahibaw nganong akong dagway pirmi nag ngisi

Natakdan na ba kaha kung Jollibee?

o tungud ba kaha kini sa akong gibati?

nga karun lang nahibalik tungod sa kasakit nga mi agi.

Matag oras ikaw akong pirmi dumdumon

matag pitik sa segundos ikaw lamang ang handumon

Udtong tutok na wala pa gayud akoy kaon

tungod nimo nataligam-an nako ang akong balon

Sa matag pahiyum sa imong mga mata

ang akong kasing kasing nagkatibulaag na

Ug sa dihang ang imong matam-is nga mga pulong gikan sa imong baba

Daw mura akog nakakulokabildo sa usa ka Anghel diri sa Yuta

Wala untay katapusan niining gugma na akong nahiaguman

Ang Kinaiyahan, Atong Ampingan

Ang Kinaiyahan, Atong Ampingan

 

Ang huyuhoy sa linaw ug mabugnaw’ng hangin,

Naghupay sa kaguol na akong gihambin,

Daw hapuhap nga migakos ning akong abaga,

Makawagtang sa mga suliran ug tanang kabalaka

 

Kaanindut sa huni ug tingog sa mga balud,

Samtang ang hinay na hangin, sa baybayon gihatud,

Ug ang pagsaw’p sa adlaw, ang kagabhion nihaluk,

Mga bitoon ako ng malantaw, mga mata mitutok

 

Ang dagayday sa tubig sa mga kasapa-an,

Naghatag ug kinabuhi sa tanan niyang maagi-an,

Padayon nga maghatag gikan sa tinubdan,

Aron magpabilin ang kinabuhi sa mga hayup ug tanaman

 

Ang atong mga kabukiran ug mga kalasangan,

Ung ang mga bulak nga miturok sa daplin sa dalan,

Na karon gihabulan sa tam-is nga alisngaw sa tun-og,

editing work of Cebuano-German dictionary

I am a retired German lawyer residing in Tabogon, Northern Cebu since 2005. Over the years  I have compiled a a Cebuano- German dictionary based on the available  English- Cebuano dictionaries of  Ben Garcia, John Wolff, Rudolfo Cabonce , Binisaya.com and that of the Akademiyang Bisaya.My manuscript has 850 pages and includes also Cebuano names for plants, trees, fish and birds.

For pedagogic reasens most words listed therein are accompanied by short sample sentences in Cebuano and German. As far as possible, I have incorporated quotations from the excellent Cebuano-English Diglot Bible. In the absence of suitable biblical  sample sentences, however, I have construed myself  simple and short sample sentenes in Cebuano and German.Especially those Cebuano sample sentences by me need to be checked and corrected thoroughly. Hence, I am looking for a knowlegable and interested bisayista with sufficient spare time to edit the Cebuano part of my manuscript on a continuous basis. Computer literacy is essential. Command of the German language is not required. In cases of doubt, the editor may contact me for clarification or use 'Google Translate' to obtain a fairly good English translation of a German word or sentence.

My dictionary project is  is purely private and personal triggerd only by my linguistic interest in the Cebuano language. Yet, I am prepared within my financial means as a retiree to compensate the editor or editors for the effort and time spent  by paying sixty Peso per edited page. 

I am looking forward to your post

Joerg

 

RyLstorm06's picture

Kawatan

"...mao na ang naka pait kay gikuha pud niya asta akong inampingan nga bahandi- akong kasingkasing. Ug sa iyang pag sakmit niini wala gyud intawn niya ampingi. Gipahimuslan, gipasakitan, ug gitumban daw murag duwaan.  Ug human niining tanan iyang gibalik sa ako-a na dili na mahitsura. Mao na ikaw maka ingun nga wala niya nakuha kay ako sa akong kaugalingon akong kasingkasing akong gitarong - gitarong nga daw murag wala nasakitan, gitarong nga murag wala gi duwaan. Nagkat-on kog unsaon pag limot sa mga kasakit na iyang gihatag ug didtu dayun ako naka amgo nga asta ang kangitngit nga iyang gisabwag, panalangin sad diay na matawag."

 

-RyLstorm06

Dondie Labajo's picture

MGA BALAK

Naglakaw'ng way saplot
wala nay kabuot
nangita na'g gubot
magstorya nag' bot-bot
kung sabyan, mosamot
kung suphon, mapungot
demonyo maglagot
gakayo ang kamot
kay gidali'g hurot
kabayong gisingot
ang bulsa nabuslot
hubog na ang piskot!

"Hubog na ang Piskot!"
-Donz 07/20/17

 

Nakita ko na ang dalan
paingon's kamatuoran
nga labong murag daruhan
apan, dagha'g apan-apan
simbolo sa kagawasan--
paglayat's wa'y kahumanan
atong pagahinumduman
sa pag-abot's paingnanan
mahanaw ang tanan-tanan
mabilin ang kasayuran
nga ang dalan naa's dughan.

"Ang Dalan"
-Donz 07/20/17

haskang's picture

duwal

Ang pu'ng nga Duwal nag gikan kini sa english word DUAL, i.e. consisting of two parts or aspects. Kaniadtong panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, dinhi sa atong nasod nag dala ang mga sundawo sa amerika ug mga ekipo aron pakig gubat sa hapon. Usa ka ekipo o sakyanan mao ang Jeep nga mao karon gi sundan sa mga pang pasaheroan nga dyip nga bantog sa tibuok kalibutan. Ang kining Jeep duna kiniy 

Syndicate content