Blogs

Visayan Supreme God Kaptan

Hello I am a digital artist ug nabantayan nako nga naa diay tay kaugalingong Gods and Goddesses saunang panahon. Pero ig pangita sa web kay way mogawas nga mga hulagway nila. Mao nga nagbuhat ko og mga illustrations nila. Siguro nay pagka contemporary ang design nila kay tungod gusto ko nga mas naay appeal ang pagka representar nila. They are subject to interpretation anyway. Mao kani sa ako mahatag ron, si Kaptan the supreme god. 

GNavarro4's picture

Ngano Ang Lamok Maghagong Ug Buot Mosulod sa Lungag sa Atong Dalunggan

Kinopya ko gikan sa pahina sa FB Notes sa akong lokal nga idolo Engr Jes Tirol

Saysay ni: Fermin Toralba, Tagbilaran, Bohol 1921

Sa Kanhiay nga panahon, samtang ang kalibutan batan-on ug hilom pa kay sa karon, ang mga katawhan nagbatbat ug nagtuo sa daghanan kaayo nga mga sugilanon nga katingalahan ug kahibulongan nga walay usa kanato nga nakakita. Niadtong maong mga kanhiay nga panahon, didto sa lalawigan sa Bohol, dinhay nagpuyo nga mananap nga gitawag og Manla. Siya mao ang hari sa mga kasag.

Pulong Bisaya's picture

Gisugdan

Kung unsa man ta karon,
Sa pagsubay ning kahayagon,
Pagsalikway ning kangitngiton,
Nasugdan mao ang kinaon.

Nasamad sa pagsuway,
Moundang aron ipahuway,
Giusab kay ilang gisaway,
Nasugdan sa pagbansay-bansay.

Kaalam maong nakuha,
Sa imong pagtungha,
Kung ikaw naninguha,
Ug sa way duha-duha.

Ang nasugdan ang seryosoha,
Nasugdan mahimong giya,
Apan kasing-kasing paminawa,
Huna-huna, pangutan-a,
Nasugdan mahimong kinaiya.

Ayaw kawala ug paglaom,
Bulak man musira sa dulom,
Apan sa kahayag magkita usab ug katahum,
Atubangon tanan adlaw, bisan pa mga dag-om.

Depresyon

Kalit nga nahimong trending worldwide ning sakita
Usa ka iladong artista namatay tungod ani niya
Maski akoang mga higala ilado sya
Sa iyang mga salida mahilig sya mopakatawa.
 
Walay gipili, bata, lalaki, babae, o bading kaman
Pobre o makwartahan man
Basta ikaw ang gitaptan
Depresyon imung kalaban.
 
Subo palandungon na nay mga tawong,
Dli kakaya sa problema ilang gidala-dala
Ihilum, Itago nga sila ray nakabalo
Sa sunod nga adlaw nagbitay na sa ilang kwarto
 
Busa kung naa kay higala o miyembro sa pamilya
Nga nag inusara, naay gihuna2 nga lawom nga problema
Atimana,sturyaha, may-maya, eh ampo sya
Bacin pa diay ang depresyon mapakgang ra...

Kinutlo gikan sa basahun sa balaang kasulatan Mateo 5:43-45

43Hingdunggan ninyo nga ginaingon: Higugmaon mo ang imong isigkatawo, ug pagadumtan mo ang imong kaaway. 44Apan ako nagaingon kaninyo: Higugmaon ninyo ang inyong mga kaaway, panalanginan ninyo ang naga-panghimaraut kaninyo, buhata ang maayo sa mga nagadumot kaninyo, ug pag-ampo kamo alang sa mga nagabuhat kaninyo sa dautan ug nagalutos kaninyo.

45Aron mangahimo kamo nga mga anak sa inyong Amahan nga atua sa langit, kay ginapasubang niya ang iyang adlaw ibabaw sa mga dautan ug ibabaw sa mga maayo, nagapaulan siya sa mga matarung ug sa mga dili matarung.

Genamos_US's picture

Si Esyot Nakapisos

Si Esyot Nakapisos
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga sinul-ob nga sinina og pantalon
Sa planggana nagtapon-og ang labhonon
Si Esyot nagkapuliki kon unsay unahon
Kay si Misis niya wala nay sul-obon

Nagtabisay ang mga singot ni Esyot
Sa daplin intawon puno sa bagotbot
Mga mata gasiga nga murag napungot
Sa yawyaw ni Misis nga wa pa mahurot

Kay si Esyot diay gahapon pa gisugo
Nisibat sayo wala pa gani kono maligo
Nagdalig yampungad didto sa tigbakayan  
Kay kusog kono ang sultadang nadunggan

Nagkagubot ug nagkayagaw ang ruydahan
Tingog sa mga sabongero maoy madunggan
Mga sunoy nagpabuhagay sa ilang tingog
Gipasikadsikad aron molabok konog kusog

Ang uban sa daplin nagtingsi nagtan-aw
Sa ilang mga manok gikuptan nalingaw

Gamayng hukngay

 
Mahitungod ning kapahayag (sentence) sa tiilan ning maong webpage:
 
"Balayan alang sa mga Bisaya ug mga mahigugmaon sa pinulongang Binisaya."
 
Ug gibutangan kinig Inenglis nga hubad:
 
"Homepage for the Visayan people and lovers of the Cebuano language."
 
Gilangkoban kini sa duha ka bahin:
 
"Balayan alang sa mga Bisaya..."
     (Homepage for the Visayan people...)
 
ug
 
"...ug mga mahigugmaon sa pinulongang Binisaya."
     (...and lovers of the Cebuano langauge.)
 
Walay kakulian mahitungod sa unang bahin: tali sa Binisaya ug sa Inenglis nga bersiyon niini.
Apan adunay gamayng kakulian sa ikaduhang bahin: tali sa Binisaya ug sa Inenglis nga bersiyon.

Pangpasuwerte

Maayong adlaw sa tanan! First time diay nako magsulat-sulat ug fiction. Dili gyud ko maayo magsulat so pasayloa lang kung naay mga kulang ug mali sa akong sinulat.
Kini diay nga fiction gibase nako sa damgo nako mga pila na ka tuig ang nilabay, pero wala pa giyapon nako makalimtan. Sa magbasa ani unta ma-enjoy mo.
 
Pangpasuwerte
NI YOHAN BAUTISTA
Hangtod karon ang akong paminaw murag damgo lang gyud ang tanan, nga kada-uli nako gikan sa eskwelahan ug panaog nako sa among Audi S8, mutindog ko sa gawas sa atubangan sa among dako ug nindot nga balay diri sa Buhangin, nga ang desinyo ug istruktura makita nimo sa modern architecture magazines. Wala ko nagdahom nga mahitabo ni ug pinakalit, nga maayahay ang among kinabuhi sulod sa isa ka pitok.
 

Genamos_US's picture

Mga Yangogngog Kaniadto Ug Karon

Mga Yangogngog Kaniadto Ug Karon
By Genamos_US of Washington, DC USA

Busina sa mga sakyanan makabungol
Pun-an pa sa  singit sa mga sugarol
Ang uban nagbagotbot ug nagbagolbol
Naghantak sa daplin busloton mga purol

Masadya ug samok ang mga kadalanan
Nagpunsisok ang mga dyip ug sakyanan
Adunay mga kadalanan sa polis gisirad-an
Kay giayo ang mga busloton na mga dalan

Adunay naga-inum sa daplin ug nagatagay
Mga tuba ug bino sa botelya nagsumbagay
Pun-an sa mga nahubog ang tingog nagbitay
Bisan pag nagapagaw wala gayud gisaway

Usahay ang mga yangogngog makahupay
Gihabolan ang mga kamingaw ug kabudlay
Ang uban gipakita ang mga mini na kalipay
Daw walay lama na mga suliran ug pagsulay

Lahi ra gayud ang yangogngog didto sa bukid
Mga tingog sa kahayopan mao ray masugid

Genamos_US's picture

Duha Ka Dagway Sa Pagsabot Ug Pagpasaylo

Duha Ka Dagway Sa Pagsabot Ug Pagpasaylo
    (Kabahin sa Pari ug ang Dalagang Inahan)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili palang dugay ang tanan naukay
Ang Iglesia Katolika giduaw og pagsulay
Tali sa usa ka Paring bisaya nga gisumbong
Sa usa ka pamilya ug sa medya mipasilong

Adunay usa ka bidyu nga gipasadpasad
Sa tibook kalibutan kini milupadlupad
Ang usa ka Pari wala gayud ka agwanta
Sa gipadayag niyang gibati ngadto sa dalaga

Nahitabo kini sa alaot nga adlaw sa bunyag
Ang sermon sa pari nanumbra ug nahisalaag
Gitambungan sa mga higala ug iyang pamilya
Ang talagsa-on nga bunyag wala nila damha

Abi nila halandomon ang sermon ni Padre
Apan giyawyawan ang dalaga murag serpente
Naglanoglanog ang tingog nga makabungog

Syndicate content