litogo's picture

Welcome - Maayong pag-abot !

Welcome - Maayong pag-abot !

Binisaya is the term we use for our language. It is spoken by about 20 million people in the islands of the Visayas and Mindanao. Mostly it is referred to as Cebuano.

dumran's picture

Suwat kang Tarah

Kung nanguyab pa lang mo, o dili ninyo uyab ang babaye, ayaw gyud hatagi og love letter. Kay ngano? Mao ni ang istorya.

Sa akong panahon wala pay email, wala pay Windows, wala pay text, maong wala pa sad mausohi kanang gitawag nila karon nga jejemon. Adtong hayskul ko, kung gusto nimo magpadalag mensahe sa babaye, magpalit kag stationery, kanang scented paper gud, kinamot kag suwat, himo kag love letter. Diri mahusgahan ang imong kahagtik sa grammar, kaalam sa spelling, kanindoton sa agi, kahapsay sa pagsuwat walay pinapaan, tin-aw sa pangisip, kung nindot kabag taste, basi ni sa papel nga imong gipili. Tanan-tanan, kahago ug oras, nga imong gihatag, magpamatuud sa imong kasinsero.

Ang pinakaunang babaye nga gihatagan nako og love letter kay ang akong crush sa hayskul, si Tarah. Diri magsugod akong istorya.

dumran's picture

Gahi'g U'o

              

 

               Nag-uban ang amahan ug anak nga lalaki pagbisita sa lote nga bag-ong pinalit sa amahan. Ang panuigon sa bata kay 10.

                “Diri ta mamalhin sa sunod Nak, tukuran nato diri og balay,” ingon sa amahan ngadto sa anak.

                Daghan nisulod sa hunahuna sa bata.

                “Unya Pa, butangan nila ni og daghang kahoy?” pangutana sa batang lalaki.

                “Oo.”

jhellingman's picture

Cebuano Dictionary App for Android available

I've finally made my Cebuano Dictionary App for Android available. It can be downloaded for free from the Google Play store (https://play.google.com/store/apps/details?id=ph.bohol.dictionaryapp).

All comments and remarks are welcome. Note that this app wraps an interface around the data of John U. Wolff's Dictionary of Cebuano Visayan, which was published in 1972, based on a complete survey of the language between 1966 and 1972. It contains sample sentences for many words, which makes it a great learning tool (once you got used to its non-standard orthography, which uses only the vowels, a, i, and u.)

DUHA KA TARAS SA SALABOTAN

Jose D. Clepidio

 

I

            Pinasikad sa atong kasinatian, adunay duha ka nanag-atbang nga butang. Pananglitan: hayag ug kangitngit; adlaw ug gabii; silangan ug kasadpan; positib ug negatib; kinabuhi ug kamatayon; ug uban pa.

            Kon mopatighulog ta ngari sa tawo, atong makita nga ang tawo maoy labing labaw sa tanang mga binuhat. Tungod kini sa salabotan sa tawo; sa tanang mga binuhat sa Dios, ang tawo lamang maoy adunay katakos sa salabotan: katakos sa pagpangrason – katakos sa pag-ila unsay husto, unsay sayop; unsay matarong, unsay daotan.

            Ug kon siksikon pa gayod ang salabotan sa tawo, ato usang makita nga aduna kiniy duha ka taras. Kun, adunay duha ka nanag-atbang nga taras ang salabotan.

Komunidad Sa Katiguwangan

Pinambit sa BisayaQuotes.com

 

Ning maong matahom nga kabuntagon tugoti ko nga mopaabot kaninyo ug usa ka hamubo nga istorya. Dunay istorya sa usa ka komunidad sa mga tigulang diin giplastar pag-ayo sa atong Ginoo sa usa ka malaparaisong yuta. Gibutang sila sa Ginoo sa usa ka matahom nga patag ug gipalibutan kini sa tabunok nga yuta ug matahom nga kabukiran. Gipuno kini sa Ginoo ug mga maayong talan-awon ug sila gihatagan ug tag-as nga kinabuhi. Nilabay ang katuigan apan walay nakita ang Ginoo nga pag-usbaw niining maong komunidad. Ang mga tawo wala molakaw palayo para sutaon kon duna bay mga tawo nga sama kanila nga nagpuyo sa ilang mga silingang lugar. Wala nila sakaha ang kabukiran nga nagpalibot nila aron makita kon unsa ang talan-awon nga makita gikan didto. Wala sila mohangad sa kalangitan aron makita ang katahom sa mga panganod ug sa mga talan-awon ibabaw kanila. Sa dihang miabot kining mga tawhana sa ilang katiguwangon, nakadesider ang Ginoo pagbisita kanila. Ang Ginoo misulod sa lawas sa usa ka biyahedor ug miabot Siya sa maong lugar mga alas 4 na ang takna sa kahaponon.

GNavarro4's picture

Ngano Ang Lamok Maghagong Ug Buot Mosulod sa Lungag sa Atong Dalunggan

Kinopya ko gikan sa pahina sa FB Notes sa akong lokal nga idolo Engr Jes Tirol

Saysay ni: Fermin Toralba, Tagbilaran, Bohol 1921

Sa Kanhiay nga panahon, samtang ang kalibutan batan-on ug hilom pa kay sa karon, ang mga katawhan nagbatbat ug nagtuo sa daghanan kaayo nga mga sugilanon nga katingalahan ug kahibulongan nga walay usa kanato nga nakakita. Niadtong maong mga kanhiay nga panahon, didto sa lalawigan sa Bohol, dinhay nagpuyo nga mananap nga gitawag og Manla. Siya mao ang hari sa mga kasag.

dumran's picture

Hadlok Mahutdan

     Usa na kasemana ang milabay ug dili malikayan ni Pening nga mapansin ang kausaban sa seaman nga bana sukad kini miuli. Agresibo na kini sa kama. Taas na og resistensya.
    "Mas kusgan na lagi ka karon," ingon ni Pening.
    "Mao?" Mitubag ang bana.
    "Oo, dili man ka ana sauna." 
    Nalipay si Pening sa kabag-uhan sa iyang bana. Nangutana siya unsay hinungdan niini. Naintriga siya, nganong mi-abtik na ang linihokan sa bana, nganong dugay na man kini maluya. Exercise? Vitamins?

 

litogo's picture

V-Avenue (Let's Speak Visayan) Mag Binisaya Ta Episode 1

junjimalaza's picture

Barangay: Visayas Physical Appearance 1

The color of the Visayans as described by the Spaniards vary, it depends on who was writing it. Some say that the Boholanos were braver than any of the Visayans and much lighter in color, some said otherwise.  But in general we get the point that the color is actually brown. Some are darker because of the exposure to sun.

Body Decoration

The Visayans back then had tatoo all over their body and dental decorations. Like the lizards or the water monitor that we commonly call "Halo" they too have decorations on their skin. These tatoo tells the tale of ones accomplishments in battle, call it their medal back then.

The image below is a typical look of a Visayan, of which some may have seen in other sites as well.

pintados

The tatooing starts from the ankles and go up. This image is from the Boxer Codex.

Syndicate content