KALINAW

Dondie Labajo's picture

Sa pagtakob sa tabon-tabon's akong mga mata
hikaplagan ko ang makita sa buta--
Paglaom nga bisan gihikawan sa panan-aw
tua ang kangit-ngit tupad sa kahayag... ang Kalinaw...

Kalinaw
talagsaon rang motumaw
kay ang kinabuhi puno sa karaw
ni sa pagtulog nagatukaw

Kalinaw
nagtago dapit sa mga awaaw
hilayo sa kakuyaw
haduol sa kamingaw

Kalinaw
usa ka kanta gikan sa ibabaw
kung ikaw maminaw
ang nagpuyo sa lawas makasayaw

Kalinaw
pag-abot sa kabalaka ikaw nahanaw...
dayong abli sa tabon-tabon's akong mga mata
nangandoy nga mayta ako buta...

-Donz 03/15/16
"Kalinaw"