PAINGON SA TOREL

Kada Sabado nga adlaw

Sayong buntag kami mulakaw

Paingon sa Torel nga among gigaslan

Aron magtrabaho sa among tamnanan.

 

Subay – subay kami sa dalan

Lantaw – lantaw sa kakugnan

Amo iro kalit lang midagan

Aron mukanop sa nakit – ang langgam.

 

Hinay – hinay pud ko ug lakaw

Naglikay ko nga di makatugaw

Apan mga langgam abtik nakalupad

Si Doggie tawon nag – usig, naghangad.

 

Nalingaw ako ug lantaw

Sa mga nanlupad didto sa ibabaw

Bisan tuod an adlaw samaw

Apan gana man sa paminaw.

 

Bisan tuod ug kapoy

Mawagtang ra sa hinuyuhoy

Sa hanging bugnaw bisan init

Paliron ra an huyas sa panit.