Dondie Labajo's blog

Dondie Labajo's picture

KALINAW

Sa pagtakob sa tabon-tabon's akong mga mata
hikaplagan ko ang makita sa buta--
Paglaom nga bisan gihikawan sa panan-aw
tua ang kangit-ngit tupad sa kahayag... ang Kalinaw...

Kalinaw
talagsaon rang motumaw
kay ang kinabuhi puno sa karaw
ni sa pagtulog nagatukaw

Kalinaw
nagtago dapit sa mga awaaw
hilayo sa kakuyaw
haduol sa kamingaw

Kalinaw
usa ka kanta gikan sa ibabaw
kung ikaw maminaw
ang nagpuyo sa lawas makasayaw

Kalinaw
pag-abot sa kabalaka ikaw nahanaw...
dayong abli sa tabon-tabon's akong mga mata
nangandoy nga mayta ako buta...

-Donz 03/15/16
"Kalinaw"

Dondie Labajo's picture

Buwan sa P A N A G H I G U G M A A Y

Kinalasang adlaw sa kinaunhang buwan
Enero traynta'y uno, naghigugmaay ang Adlaw og ang Bulan
Ug katong gabhiuna napuno sa paglabingay
dungan sa pagpakli sa kalendaryo--Buwan sa Panaghigugmaay

Unang adlaw sa ikaduhang buwan
Pebrero uno, nahugyaw ang mga katawhan
mapa naay uyab o single
nag-iya-iya'g status sa ilang wall

"Walay Poreber" maoy singgit sa mga bitter
kay wala pa nila nakit-an ilang mga partner
"Pero naay together" tubag sa mga lover
nga para nila ang "gugma makes life better!"

Aguy! Valentines Day na!
Mabuak na ang alkansiya!
para ipampalit og buwak inubanan sa letra
dayong kas-kas sa gitara para mang harana

Ug kanang gabhiuna
mag wisik-wisik ang gugma
mag uyog-uyog ang kalibutan
kay si "The One" man maoy kauban!

--Donz 02/02/18

Dondie Labajo's picture

Ang P A N A G T A G B O (Lunar Eclipse)

Sa akong paghangad
adunay pangitaon ang mibungad
talagsaon panghitabo sa langit, mi ladlad!
ug usa ka istorya sa gugma akong nahubad

Hayag ug malinawon ang kagabhion
gidasig sa masidlakong mga bitoon
apan nagsakit ang Bulan
kay kini nag-inusara man

Apan nawala iyang pagmaoy
kay karon matuman ang iyang pangandoy
nga adunay mo uban kaniya sa kalaay--
magtinandayay, mag-akbayay ug maghigugmaay

Ug mao kana si Adlaw--ang Hari sa Kabuntagon
sukwahi ni Bulan-- ang Rayna sa Kagabhion
Apan gihatagan silag higayon karon
nga maglabing sa makadiyot nga panahon

Sa unang halok ni Adlaw 
nabati sa kagabhion ang kabugnaw
Sa ikaduha, ang pagkababaye ni Bulan nanggimaw
Sa ikatulo, hilabiyang kalipay ang mitumaw

Dondie Labajo's picture

TUBIG-INIT!

Sa sulod niining akong pagkatawo
adunay istoryang maikataho
og gamiton nako ang duha ka elemento
nga nagsangka-- si Tubig og si Kalayo

Si Tubig nga nag-agay-ay, nagpasayaw sa mga bato
hinay-hinayng gipahumok ang konkretong semento
ang nagpabuhagay sa akong dugo
og ang nagwas-was sa akong mga kasubo

Ug kini si Kalayo nagtago ra sa sulod sa posporo
apan kon kini mo kidhat, ikaw mo ulbo!
gamit iyang kainit, ikaw mamahimong abo!
apan kaniya, ang kinabuhi, gisimbolo

Ug sa talagsaong panagtagbo ni Tubig og Kalayo
ang Kalayo nahanaw ngadto sa mga aso
apan gikuyog niini ang kabugnaw sa tubig sa baso
ug ang nahibilin? Tubig-Init nga makapaso!

--Donz 01/27/18

Dondie Labajo's picture

Palahubog nga Amahan

Nakig-istorya kanako ang kadalanan
gamit ang mga bundak sa linakwan
nga adunay padulong nga kadautan
ug sa wa pay segundo, nilagobo na ang purtahan

Walay linog, apan ga uyog-uyog ang iyang kalibutan
kay gihilabtan man ang nagpuyong kabayo-- aw nasikaran!
Sa pagkalipong, daghan na kaayo'g nga pamulong daw naay giyamyaman
mao kana ang istorya matag gabi-e sa akong palahubog nga amahan

Ang iyang tingog makapabangon sa kasilinganan
sa grabing pagkadasig, daw nagselebrar og kapiyestahan
apan ang gusto ra diay kay siya bukharan sa hegdaanan
ug sa iyang pagkahinanok, makatulog na gyud ang tanan!

Hahay, pagkalisod niining akong nahimutangan
sagol-sagol akong balatian
pagsabot kay lagi amahan
kalagot nganong taga adlaw man?

--Donz 01/27/18

Dondie Labajo's picture

GIHIGUGMA TIKA

Gihigugma tika
Apan ako nagduha-duha
nga basin ako e itsa-pwera
daw tagbayntesingko sa hantak, e antog ra!

Apan tinud-anay ning gibati ko para sa imuha
walay sukod, walay rason ug walay kapareha
kay sa pagbutok-butok ning dughana
ikaw man ang sulod sa'kong huna-huna

Hinaot inday sa akong mga mata
hikaplagan mo ang kaanyag nga talagsaon ra makita
kay sa pagkatinuod, ang katahom wala niining lawasa
kon dili, sa akong gugma nga walay sama.

Maong sa atong sunod nga pakigkita
hinaot malitok ko na ang mga pulong sa gugma
nga habay nang gibaid-baid daw espada
siyaro og sa akong pagduslak, kini maibot pa!

--Donz 01/27/18 

 

Dondie Labajo's picture

MGA BATAN-ON KARON

Walay sama, kinabuhi’s mga batan-on karon
tanang kaboang gipupo murag utanon
tanang kiat di na malista’s dahon
apan makatagbawng kalipay, daw kamunggay, haros gihapon!

Sauna, ang kabayo sakyan pa nila
apan karon imnon na
daw sabaw sa tinuwang gisulod’s botilya–
linat-ang kabayo, hala higop taman’s ginhawa

Sa tinuoray, kung ang tawo uhawon
tubig ang unang pangitaon
pero lahi na sa mga batan-on karon
imbis ‘tubig, tubig’, ‘baso, baso’ na hinuon!

Ato nalang unta silang sabton
kay ang oras lumalabay, edad magpadayon
unya moabot ra ang tukmang panahon
nga silang manginabuhing malinawon… puhon!

-Donz 10/07/17

Dondie Labajo's picture

Ang Kamingaw

Bisan sa akong pagkahugyaw
nahiagom ko ang hilabihang pagkamingaw
daghan lagi og higala
apan gamay ra ang tinuod nga kaila
Sanglit kay akong tinuod nga batasan
gitrangkahan ra's sulod's kaban
bahala uroy og kini matay-an
basta dili lang sayon-sayonon og pagahimuslan.
Nan, sa kamingaw ako nalingaw
sa pagpaminaw sa mga hagawhaw
niining kasing-kasing kong' gi uhaw
nga gitagbaw sa mga alindahaw
inubanan sa mabulokong alindahaw
nga naghatag og dasig sa akong adlaw.

-Donz 01/16/17

 

Dondie Labajo's picture

ANG TINDAHAN SA KINABUHI

Tinuod, kinabuhi lumalabay ra
daw tindahan, mangabli dayon manira
kay mahiabot man gayud ang takna
nga mamahulay na
ug ikaw nga nag yad-ak, misulay's pagtuktok's kapalaran
apan kini hinanok na busa dili ka ablihan.
Kato bitaw'ng mata pa, imo rang gi agi-agian
wala gayud palita daan ang gikinahanglan
karon nalang nga nana kay ganahan?
Hala!, pagtukaw kauban ang mga lamok
hangtod sa maabtan ka's tuktugaok's mga manok
aron sa pagpangabli
makatarong ka'g pamili
kung ngadto ba ka's imong ganahan
o di ba kaha ngadto's imong gikinahanglan?

--Donz 01/16/18

Dondie Labajo's picture

Unsay PASKO?

Nahiabot na pud ang kahigayonan
nga kita magsaulog sa naandan
kay lagi ang panahon pas-pas mo dagan
adlaw napud sa Iyang natawhan!

Matataw sa tagsa-tagsa ka panimalay
ang nagkadaiyang desinyo ug bitay-bitay
inubanan sa mga parol nga nagkiay-kiay
daw kini gisul-uba'g sayal ni nanay.

Malantaw pud ang lunhawng punoang walay ugat
nga gidasig sa mga sugang nagpangidhat
gisab-itan pa gyu'g mga bolang daw bobot
astang medyas ug sungkod's duwende, labot!

Wala na'y kabutangan ang lamesa
kay nangandam sa umaabot nga kumbira
mga katawhan nagpagutom daw binilanggong tigre sa hawla--
basta makagawas, hala subad taman's ginhawa!

Tinuod, basta Pasko busog ang mata ug ang tiyan
apan ang kalag niwang kay gihikawan
sa mga pagkaong dili matilawan
apan makabusog sa taman.

Syndicate content