Blogs

Genamos_US's picture

Si Esyot Nakapisos

Si Esyot Nakapisos
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga sinul-ob nga sinina og pantalon
Sa planggana nagtapon-og ang labhonon
Si Esyot nagkapuliki kon unsay unahon
Kay si Misis niya wala nay sul-obon

Nagtabisay ang mga singot ni Esyot
Sa daplin intawon puno sa bagotbot
Mga mata gasiga nga murag napungot
Sa yawyaw ni Misis nga wa pa mahurot

Kay si Esyot diay gahapon pa gisugo
Nisibat sayo wala pa gani kono maligo
Nagdalig yampungad didto sa tigbakayan  
Kay kusog kono ang sultadang nadunggan

Nagkagubot ug nagkayagaw ang ruydahan
Tingog sa mga sabongero maoy madunggan
Mga sunoy nagpabuhagay sa ilang tingog
Gipasikadsikad aron molabok konog kusog

Ang uban sa daplin nagtingsi nagtan-aw
Sa ilang mga manok gikuptan nalingaw

Gamayng hukngay

 
Mahitungod ning kapahayag (sentence) sa tiilan ning maong webpage:
 
"Balayan alang sa mga Bisaya ug mga mahigugmaon sa pinulongang Binisaya."
 
Ug gibutangan kinig Inenglis nga hubad:
 
"Homepage for the Visayan people and lovers of the Cebuano language."
 
Gilangkoban kini sa duha ka bahin:
 
"Balayan alang sa mga Bisaya..."
     (Homepage for the Visayan people...)
 
ug
 
"...ug mga mahigugmaon sa pinulongang Binisaya."
     (...and lovers of the Cebuano langauge.)
 
Walay kakulian mahitungod sa unang bahin: tali sa Binisaya ug sa Inenglis nga bersiyon niini.
Apan adunay gamayng kakulian sa ikaduhang bahin: tali sa Binisaya ug sa Inenglis nga bersiyon.

Genamos_US's picture

Mga Yangogngog Kaniadto Ug Karon

Mga Yangogngog Kaniadto Ug Karon
By Genamos_US of Washington, DC USA

Busina sa mga sakyanan makabungol
Pun-an pa sa  singit sa mga sugarol
Ang uban nagbagotbot ug nagbagolbol
Naghantak sa daplin busloton mga purol

Masadya ug samok ang mga kadalanan
Nagpunsisok ang mga dyip ug sakyanan
Adunay mga kadalanan sa polis gisirad-an
Kay giayo ang mga busloton na mga dalan

Adunay naga-inum sa daplin ug nagatagay
Mga tuba ug bino sa botelya nagsumbagay
Pun-an sa mga nahubog ang tingog nagbitay
Bisan pag nagapagaw wala gayud gisaway

Usahay ang mga yangogngog makahupay
Gihabolan ang mga kamingaw ug kabudlay
Ang uban gipakita ang mga mini na kalipay
Daw walay lama na mga suliran ug pagsulay

Lahi ra gayud ang yangogngog didto sa bukid
Mga tingog sa kahayopan mao ray masugid

Genamos_US's picture

Duha Ka Dagway Sa Pagsabot Ug Pagpasaylo

Duha Ka Dagway Sa Pagsabot Ug Pagpasaylo
    (Kabahin sa Pari ug ang Dalagang Inahan)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili palang dugay ang tanan naukay
Ang Iglesia Katolika giduaw og pagsulay
Tali sa usa ka Paring bisaya nga gisumbong
Sa usa ka pamilya ug sa medya mipasilong

Adunay usa ka bidyu nga gipasadpasad
Sa tibook kalibutan kini milupadlupad
Ang usa ka Pari wala gayud ka agwanta
Sa gipadayag niyang gibati ngadto sa dalaga

Nahitabo kini sa alaot nga adlaw sa bunyag
Ang sermon sa pari nanumbra ug nahisalaag
Gitambungan sa mga higala ug iyang pamilya
Ang talagsa-on nga bunyag wala nila damha

Abi nila halandomon ang sermon ni Padre
Apan giyawyawan ang dalaga murag serpente
Naglanoglanog ang tingog nga makabungog

"BUSAY SA GUGMA"

 

SAMA KA SA USA KA LANGIT.

YUTA UG DAGAT NAGA SUD-ONG KA NIMO.

SAMA KA SA USA KA ADLAW.

MO SIDLAK, MO ANINAG SA KAPUPUD-AN.
 
 

Pulong Bisaya's picture

Gubang Linya

Ako karon nag-inusara,
Naghuna-huna sa katong nagkuyog pata,
Mga di malimtang higayon,
Na puno kita sa gugma ug malipayon.
 
Imong gilinyahan, 
ang naguba ko na agianan,
Ug gipahayagan,
sa gugma mo na way katapusan,
 
Kitang duha nagkuyog,
Ug wa nay makatay-ug,
Mga kamot hugot nagkuptanay,
Sa linya na ato nang nasubay.
 
Naabot ang panahon,
Kalit lang ka ug hunong, 
Wa kita kapadayon,
Gugma imong napalong,
 
Akong kamot gibuy-an,
Ug imo kong gibyaan,
Nag-inusara na lang,
Nagpataka na ug tikang,
Sa gubang linya, 
Na aduna nay mga pang-pang...

 

TABANOG

Kalipay ko kaniadto magpalupad ug tabanog
Sa kainit sa adlaw way kahadlok mga panit masunog

PINAY

Dalagang Pilipina di ko gyud ikaw ibaylo
Sa akong mga mata ikaw ang babayeng perpekto
Dili ikaw luspad ug dili sab lagum
Sakto imong pamanit ug nindot gyud tan-awon

Imong ilong di pislat ug di sobra ka usab taas
Wala sab kay anghit ikaw humot sama sa gatas
Apan usa gyud ka butang ang dili ka malabwan
Ang imong pagka mapinanggaon ug nindot nga batasan

Dalagang Pilipina swertey imong mabana
kay ikaw kakugihan ug pagkaabtik sa kusina
Swerte usab kaayo ang imong mga anak
Kay ikaw andam moantos ug andam moaagak

Moabot ang panahon ako mangasawa
Sigurado gayod nga pakaslan ko usa Pilipina
Apan ako naguol kay daghan nako ug karibal
Bisan mga lalaking langyaw nahibalo na nga ikaw espesyal. Bow!

Genamos_US's picture

Ang Empanada Ni Inday

Ang Empanada Ni Inday
By Genamos_US of Washington DC, USA

Si Dodong ug si Esyot naglakaw
Ilawon sa kaudtohon way pamahaw
Giduyan sa kagutom nagpatigbabaw
Walay tumong kon asa ilang mga laraw

Nangita sila sa ilang paboritong pagkaon
Matag Merkules kuno nila pagasud-anon
Ang lamiang “Beef Steak” kuno isumsom
Ang kahidlaw sa kahumot nagpahinumdom

Apan sa dili pa halayo sa ilang adtoan
Abtik kaayog mata si Dodong naabtan
Nasiplatan si Inday nga nagluto sa tindahan
Aron ibaligya ang empanadang lamian

Wala magdugay si Dodong daling mihapit
Ang tinan-awan didto ni Inday pagkapilit
Nabihag si Dodong sa kaanyag  ni Inday
Murag ang dughan ni Dodong  gilumay

Nakabantay si Esyot ngadto ni Dodong
Ang kadasig wala gyud og mobalintong

rastaval's picture

Mensahe para sa Adlawng Natawhan

Ang pagtimbaya isaysay,
sa nawonglibro ipakatay.
ang pahiyom ipauraray
sa ibabaw sa akong lantay
 
hingpit kong ipaambit
sa dili pa ko manamilit
ang adlaw mong natawhan
dili gayud diay mahikalimtan
 
malaumon, madasigon,
ug imo unta akong pasayloon
kung sa gasa ako mapalta
kay tungod walay kwarta
 
sa kinatok ipaagi
ang gamay kong mensahe
manghinaot ko nga alegre
sa pagsaulog sa imong birthday.
 
happy birthday

Syndicate content