Blogs

tontonekocienrafa85@yahoo.com's picture

Adlawng Gihimugso

Puti ang kahayag, madag umon ang panganud, nitulo, nidagayday ang gamayng tubig ulan sa guba kung sandayung. Gibisbisan ang mga gagmayng tanum arun pa inumun ang gi uhaw nga laya na mga dahun.

Nipahiyum ko nga nagtanaw sa kasikas sa tubig arun batiun ang mabugnaw nga huyuhuy sa hangin. nisiga ang mata dihang managsagul ang init ug kabugnaw sa panahon.

Gipahinumduman diay ko atung adlawa nga nahimugso ko sa ting init. Ingun nga dako kung pasalamat sa Ginoo nga gitagaan pa ako niya ug dakung gasa sa kinabuhi.

 

Dr. Massy Yuhuy

 

Inquiry lang

Akong madunggan diha sa balita sa radyo ug bisayang tv channel o kaha mabasa sa mga newspaper ang word nga pagbuno, gibuno, mamumuno. Unsa diay gyod ang meaning sa pagbuno? Duna ba ni kalainan sa pagpatay? Diha sa mga balita man gyod maoy kasagarang gigamit ang "gibuno" o "pagbuno" o mamumuno. Gusto ra kong masayod sa saktong gamit sa pulong nga pagbuno.

jhellingman's picture

Cebuano Dictionary App for Android available

I've finally made my Cebuano Dictionary App for Android available. It can be downloaded for free from the Google Play store (https://play.google.com/store/apps/details?id=ph.bohol.dictionaryapp).

All comments and remarks are welcome. Note that this app wraps an interface around the data of John U. Wolff's Dictionary of Cebuano Visayan, which was published in 1972, based on a complete survey of the language between 1966 and 1972. It contains sample sentences for many words, which makes it a great learning tool (once you got used to its non-standard orthography, which uses only the vowels, a, i, and u.)

DUHA KA TARAS SA SALABOTAN

Jose D. Clepidio

 

I

            Pinasikad sa atong kasinatian, adunay duha ka nanag-atbang nga butang. Pananglitan: hayag ug kangitngit; adlaw ug gabii; silangan ug kasadpan; positib ug negatib; kinabuhi ug kamatayon; ug uban pa.

            Kon mopatighulog ta ngari sa tawo, atong makita nga ang tawo maoy labing labaw sa tanang mga binuhat. Tungod kini sa salabotan sa tawo; sa tanang mga binuhat sa Dios, ang tawo lamang maoy adunay katakos sa salabotan: katakos sa pagpangrason – katakos sa pag-ila unsay husto, unsay sayop; unsay matarong, unsay daotan.

            Ug kon siksikon pa gayod ang salabotan sa tawo, ato usang makita nga aduna kiniy duha ka taras. Kun, adunay duha ka nanag-atbang nga taras ang salabotan.

Josefwintzent Libot's picture

BALAK OK2412 ug NO2412

BUDHI   (October 24, 2012)

 

tanlag mo

walay kukaikog

mitugot

dagiton

sa hinoyohoy

ang kinuptanan ta

 

lampos man

nahipalaom mo

kasayang

pakyas man lang

unsaon pa

may lain kang hari

 

budhi ba

diay ang sukli

pag-unong

usik lang

kagahapon na

ang karon

ug kanhiayng ugma

 

 

 

November 24, 2012

 

mga batang hubô

nanagduragandagan

didto adtong posong

màoy kukaligòan

 

Josefwintzent Libot's picture

Bohol Day of Peace

Modangat pa unta'ng kalinaw
Ug mag-abag kong sugdan ni;
Modangat na unta'ng kalinaw
Kanang kalinaw nga di mini.

Di ba amahan ta ang Ginoo?
Nan tanan ta managsuon;
Mari ka akong igsuon,
Alimon ta'ng mga kasilo.

Sugdan ko na unta'ng kalinaw
Di kay ugma, karon na karon!
Sa nabilin kong mga adlaw,
K'ing gipanumpa ko tumanon:

Nga magpuyong mahigugmaon,
Di na bungol sa nanagtuaw;
Modangat na unta'ng kalinaw
Ug sugdan ko na ni dayon ron.

Genamos_US's picture

Dungga Ang Among Mga Pag-ampo Senyor Santo Niño

Dungga Ang Among Mga Pag-ampo Senyor Santo Niño
By Genamos_US of Washington DC, USA

O Senyor Santo Niño, naga-ampo kami kanimo
Ilawom ning dughan nangayo kami og pasaylo
Ikaw ang among tingpanalipod ug kadangpan
Sa among mga suliran ug sa mga kalisdanan

Ikaw ang among Patron ning among dakbayan
Sa Sugbu, sa Pilipinas ug sa tibook kalibutan
Ikaw gayud ang milagrosong imahe nga balaan
Sapwanga ang among kinabuhi ug kanimo itugyan

Tan-awa kining among mga kasingkasing O Ginoo
Na makalikay sa mga katalagman ug mga peligro
Lamdagi kining among mga hunahuna sa kanunay
Sa pagbuhat og maayo ug sa kasaypanan mahalikay

Tagai kami sa igong kabaskog sa matag adlaw
Aron ipadayon namo ang Imong pagbuot ug laraw
Ayaw kalimti ang among mga tagsatagsa ka pamilya
Nga nagaampo Kanimo Sa Imong proteksyon ug grasya

elmer remecial's picture

"2015 New Year's Resolution

“2015 New Years Resolution”

By: Elmer Remecial

 

Sa tanan nga katuigan

Aduna kitay kabag-uhan

Sa atong mga kinabuhi

Nga gituohan tang hiwi

 

Bag-ong tuig bag-ong paghandom

Sa ngil-ad nga kaagi kita gigahom

Mao nga sa ato karon nga panahon

Namuga ang New Years Resolution

 

Kausaban sa bati nga batasan

Pagtul-id sa liko nga dalan

Pagbag-o sa atong pamayhon

Subay sa pagligid sa panahon

 

Mga milabayng katuigan

Ang nahimong sumbanan

Tanan atong gihanduraw

Aron pagbag-o sa panglantaw

 

Sa kinabuhing hiwi

Kitang tanan mudumili

Batasang maaghop

Kinahanglang ihangop

 

Sa tibuok tuig kita mangandam

Aron sa katalagman kita dili matagam

Pulong Bisaya's picture

Gitikasan

Nagtuo ko,
na ikaw nahigugma sa akoa,
Gisunod ko,
tanang gipangtugon mo sa akoa,
Nabuta ko,
sa kaanyag mo na murag dyosa,
Gisamba ko,
na ikaw ang gituohan kong Rayna.

Kalit lang ako ning pilit,
Sa akong nakita,
Na ikaw! sa laing laki nagpakitkit,
Mura kog mahagba,
Nagbatyagan sa dughan ko ang kasakit,

Gitikasan mo lang, ang kasing-kasing ko.
Gitikasan mo lang, ang pagsalig ko.

Unsa man akong sala?
Nganong imong gitikasan?
Kulang paba akong gugma?
Maong sa uban, imong gipapun-an?

Tinubdan

Ikaw ang sinugdanan nga nag umol sa akong galamhan

Imong gi dayandayanan ang akong Kalibutan

Nahimong mabulukon ang akong kasinatian

gumikan sa Imong mga binuhat nga katingalahan

Sa higayun nga akong makit an ang Imong binuhatan

dili malilong ang Imong pagkagamhanan,

sa matag pitik ning akong dughan,

nasayud kong sa akong pagkabuhi Ikaw ang tinubdan

Maong daghang salamat sa tanan tanan

sa mga pagpangga ug kaayo Mong dili hitupngan.

Syndicate content