Blogs

Kung Bagyo Pa

Source: BisayaQuotes.com

Kung bagyo palang ning akong gugma para nimo, ang tanang miaging Super Tyhpoons taligsik rato.

Kining akoang gugma para sa imoha murag kusog na gyud di maikalimod. Toohi sad ko bah kung may taym ka. Mura man gud ug dili ka kaayo kumbensido nga lab teka. Huna-hunaa nga ang super typhoon taligsik lang na sya kung ning akong gugma ikompara. Maong, ay nag pagahi-gahi pa ha kay pul-an gani ko biyaan taman gyud ka. Sige ka, sa lain gani nako ni ipahuros sayangan jud ka.

Komunidad Sa Katiguwangan

Pinambit sa BisayaQuotes.com

 

Genamos_US's picture

Sa Tumoy Ning Mga Kabalaka

Sa Tumoy Ning Mga Kabalaka
By Genamos_US of Washington DC, USA

Wala ba kamo mahibulong sa panahon karon
Matag abli nato sa radyo ug kaha sa telebisyon
Mga kasamok sa kalibutan mao ang sugilanon
Dili mabangbang ang mga kabalisa sa panahon

Matag pakli nato sa pahina sa pamantalaan
Nagbalikbalik nalang ang mga gipanghisgotan
Nagbansiwag ang mga yangongo ug sumbong
Katawhan batok sa goberno dili na ikahibulong

Katalagman, gubat man ug sakit ang mikanitkanit
Kini ang anino sa kinabuhi sa tawo na kita gihagit
Mga tilimad-on nga nagtangag ug dakong tubag
Mga tagnatagna ug mga pangagpas nagbansiwag

Kon may kamatuoran ba ang nahisulat sa bibliya
O kaha ang mga pamahayag sa habig sa siyensiya
Kon hain kanila ang may kahulogan alang kanato
Labi na sa mga nakaapekto sa atong mga pagpuyo

btwatts's picture

Just returned from Davao City

I spent a very enjoyable 11 days in Davao City and a trip into the province.

Before the trip I mistakenly invested six months in the study of Tagalog....which was not nearly as helpful as a six month study of Bisaya would have been.

Now, my project is to learn Cebuano....

 

The difference between tropics and the snow that fell after I arrived back in the states.  Tragic.

 

Diay and Dong

I am curious to know about the terms Diay and Dong. Are Diay and Dong terms commonly used by any man or woman when referring to each other, or are they only used between two people who have a romantic relationship? In other words, can any woman call any man "Dong", or vise versa, any man call any woman "Diay". 

Visayan Supreme God Kaptan

Hello I am a digital artist ug nabantayan nako nga naa diay tay kaugalingong Gods and Goddesses saunang panahon. Pero ig pangita sa web kay way mogawas nga mga hulagway nila. Mao nga nagbuhat ko og mga illustrations nila. Siguro nay pagka contemporary ang design nila kay tungod gusto ko nga mas naay appeal ang pagka representar nila. They are subject to interpretation anyway. Mao kani sa ako mahatag ron, si Kaptan the supreme god. 

GNavarro4's picture

Ngano Ang Lamok Maghagong Ug Buot Mosulod sa Lungag sa Atong Dalunggan

Kinopya ko gikan sa pahina sa FB Notes sa akong lokal nga idolo Engr Jes Tirol

Saysay ni: Fermin Toralba, Tagbilaran, Bohol 1921

Sa Kanhiay nga panahon, samtang ang kalibutan batan-on ug hilom pa kay sa karon, ang mga katawhan nagbatbat ug nagtuo sa daghanan kaayo nga mga sugilanon nga katingalahan ug kahibulongan nga walay usa kanato nga nakakita. Niadtong maong mga kanhiay nga panahon, didto sa lalawigan sa Bohol, dinhay nagpuyo nga mananap nga gitawag og Manla. Siya mao ang hari sa mga kasag.

Pulong Bisaya's picture

Gisugdan

Kung unsa man ta karon,
Sa pagsubay ning kahayagon,
Pagsalikway ning kangitngiton,
Nasugdan mao ang kinaon.

Nasamad sa pagsuway,
Moundang aron ipahuway,
Giusab kay ilang gisaway,
Nasugdan sa pagbansay-bansay.

Kaalam maong nakuha,
Sa imong pagtungha,
Kung ikaw naninguha,
Ug sa way duha-duha.

Ang nasugdan ang seryosoha,
Nasugdan mahimong giya,
Apan kasing-kasing paminawa,
Huna-huna, pangutan-a,
Nasugdan mahimong kinaiya.

Ayaw kawala ug paglaom,
Bulak man musira sa dulom,
Apan sa kahayag magkita usab ug katahum,
Atubangon tanan adlaw, bisan pa mga dag-om.

Depresyon

Kalit nga nahimong trending worldwide ning sakita
Usa ka iladong artista namatay tungod ani niya
Maski akoang mga higala ilado sya
Sa iyang mga salida mahilig sya mopakatawa.
 
Walay gipili, bata, lalaki, babae, o bading kaman
Pobre o makwartahan man
Basta ikaw ang gitaptan
Depresyon imung kalaban.
 
Subo palandungon na nay mga tawong,
Dli kakaya sa problema ilang gidala-dala
Ihilum, Itago nga sila ray nakabalo
Sa sunod nga adlaw nagbitay na sa ilang kwarto
 
Busa kung naa kay higala o miyembro sa pamilya
Nga nag inusara, naay gihuna2 nga lawom nga problema
Atimana,sturyaha, may-maya, eh ampo sya
Bacin pa diay ang depresyon mapakgang ra...

Kinutlo gikan sa basahun sa balaang kasulatan Mateo 5:43-45

43Hingdunggan ninyo nga ginaingon: Higugmaon mo ang imong isigkatawo, ug pagadumtan mo ang imong kaaway. 44Apan ako nagaingon kaninyo: Higugmaon ninyo ang inyong mga kaaway, panalanginan ninyo ang naga-panghimaraut kaninyo, buhata ang maayo sa mga nagadumot kaninyo, ug pag-ampo kamo alang sa mga nagabuhat kaninyo sa dautan ug nagalutos kaninyo.

45Aron mangahimo kamo nga mga anak sa inyong Amahan nga atua sa langit, kay ginapasubang niya ang iyang adlaw ibabaw sa mga dautan ug ibabaw sa mga maayo, nagapaulan siya sa mga matarung ug sa mga dili matarung.

Syndicate content