Walay Kasigurohan

Pulong Bisaya's picture

Sa atong pagpuyo sa kalibutan,
Kada-usa ka nato may gituohan,
Sa atong pagmata kada-adlaw,
Kaugma-on nato, di matan-aw,

Kinabuhi na atong hinulman,
Wai makasiguro anus-a mahuman,
Sama sa usa ka sapa na tubigan,
Wai makasiguro anus-a mamalhan,

May kina-iya kitang gitu-ohan,
Apan, di man nato maangkon,
Gituohan ta, wai kasigurohan,
Bisan unsa kalig-on,

Wai nahibalo sa kabuntagon,
Wa kita masayod sa panahon,
Puon-an man mahurot ang dahon,
Kinibuhi nato posible iyang bawi-on,
Sa walay kasigurohan na panahon...