Ang Nagduka Nga Sapa Uban Ang Gugma

Genamos_US's picture

Ang Nagduka Nga Sapa Uban Ang Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang kalinaw miduaw sa kalibutan
Nag-awitan ang mga kalanggaman
Mga dahong laya sa daplin nangalagas
Kay gitayhop sa hangin nga lab-as

Ang bugnawng huyohoy walay sama
Linaw ang tubig na pagkatin-awa
Kay gidan-agan sa nangidhat nga adlaw 
Samtang ang pughawng langit nagtan-aw

Dili halayo sa akong panan-aw
Ang punu-an sa mangga nga lunhaw
Kaniadto gamay pa ang punu-an
Matag hapon among pagkaduawan

Sama sa hangin ang panahon milabay
Ang kausaban sa palibot ang gisaysay
Gianod ang hunahuna sa kagahapon
Didto natawo ang gugmang naulipon

Ang sapa maoy saksi sa maong gugma
Duha ka kasingkasing nga nagkahiusa
Mga bahakhak, talidhay ug katawa
Gisawhan namong duha sama sa grasya

Damgo, kalipay ug mga saad gisugilon
Way paglubad kinabuhi nga malinawon
Apan wa ko damha ang panahon nagluib
Nahunlak nga pagbati dili ko matukib

Siya mibiya ug ang suwat maoy miasoy
Gibasa ug ang kamatuoran walay kalooy
Giam-aman ko ang kasingkasing sa pagsabot
Bisan ang dughan nagdumili wala mahimoot

Sa iyang paglakaw balon ang akong pagsalig
Matag adlaw pag-ampo kaniya akong iparayeg
Bisan way kasigurohan kon kanus-a siya mobalik
Dawaton ko ang kamatuoran sa gugmang gisawilik

Bugtong hadumanan ang nagduka nga sapa
Sa akong paghanduraw kaniya bisan siya wala
Nagpabalin malaumon sa gugmang gipanaad namong duha
Nagpaabot kaniya sa daplin sa sapa uban ang mga luha