talikala

sa akong pag suksuk sa lawm ug ngitngit nga suok,

kalit kang mipatim aw sama sa bidlisiw sa adlaw

ug midan-ag kanako ang imong tam is nga pulong

ug daw nihapuhap sa akong dughan nga nagmagul anon,

ug sa akong pag haw as nadawat ko ang kasuguan mong daw sa talikala

nga migakos ug mibalibod sa akong kasingkasing.