Hangtod Kanus a

Wa ko damha nga sa kabug-at sa akong nasulti ug nabuhat

nga mga desisyon sauna

hangtod karon nagpabilin pa kining nilugdang sa akong alimpatakan

ug padayon nga nagpukaw kanako adlaw adlaw.

Unsaon ko man pagbungkag sa atong mga nahimong kagahapon

aron sa ingon mangahimo kining tipaka

ug inanay nga mangapalid ug mangabanlas

sa akong handurawan.

Ing ana ba sad di i ka kabug-at

kay hangtod karon wala man sad ka mawala?