Blogs

Genamos_US's picture

Gimingaw Kanimo

Gimingaw Kanimo
By Genamos_US of Washington, D.C., USA

Maanindot na bidlisiw sa sayong kabuntagon
Na malipayong misugat gikan sa akong katulogon
Mihuwaphuwap ang kahayag sa akong mga mata
Aron mangandam kon unsa ang hagit ning adlawa

Sa kaabtik gihuyatid ko kadali ang mga kamot 
Kay sugaton ang adlaw sa bag-ong paningkamot
Giubanan ko sa paghanggap sa lab-as na hangin
Ang naghatag og kalagsik sa paglaum gipakapin 

Pagkaanindot sa mga lunhawng tanaman ug tingog sa kalanggaman
Daw huni sa kalag naghatag kalinaw nanohotsohot sa kahiladman
Apan sa wala ko matuyo misubay sa akong panumduman
Ang kamingaw kanimo sa kalit miagbay puno sa kahinam

Gihunahuna kon hain ka man karon nagsikaysikay
Kon nagpadulong ka na ba mipauli sa imong balay
Kay dili man magkaparihas ang atong mga oras
Labi na ako ania nga milangyaw diri sa gawas

Gimingaw kanimong dako kon hain man ikaw karon
Ipaagi ko nalang sa pagkanta aron ako lingawon

Wangan's picture

Pulong karong Adlawa - "Tanggiki"

Kara.an nga pulong gikan sa Binisayang Cuyonon.

Tanggiki - password, countersign, secret word, sinyas

Kini nga pulong gigamit sa Palawan kun Cuyonon sauna ug nagamit panahon sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Duna pay daghang kinara.an nga Binisaya ang wa pa maatngi ug natala dinhi sa atoang balayan nga binisaya.com.

"Isulti ang tanggiki aron makasud ka."
"Alpha-Charlie ang atong tanggiki.on."
"Asawang galalis sa iyahang Bana: Gailis ka og tanggiki sa imohang Facebook account sa? Dili ko kasod!"

Wangan's picture

Lunid sa "Mga Lider sa Tinipong Bansa ug ang Kagamhanan ni ini"

The United States Presidents and its Government, book. Hinubad sa Binisaya kun Sinugbuanon.
Lunid sa "Mga Lider sa Tinipong Bansa ug ang Kagamhanan ni ini." nga gihubad sa Binisaya sa usa ka Vietnamese nga si Nam Nguyen. Kini, sa Binisaya nakasuwat aron sayon na ang pag basa ini ug dili na mag libog og sabot sa ininglis.

https://books.google.com.ph/books?id=_aVUDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

chrz's picture

Ang Pinulongang Binisaya

 

Ako nagpasalamat og dako nga ania kining BINISAYA.COM kay dinhi kita magkabinayloay og mga hunahuna gamit ang pinulongang Binisaya.

Daghan g'yud tinuod ang mga pulong nga wala pa mahiapil dinhi sa BINISAYA.COM apan maayo na lang kay makatabang kini kanato sa pagsabot sa ubang mga pulong nga panagsa o wala pa kaha nato masayri kon unsa ang kahulogan.

Dondie Labajo's picture

GAMAYNG’ HINABANG

Hilabihang kagul-anan ang misugat sa akoa
Nahanaw na ang akong pinilangga
Ang akong maduolan kung aduna akoy problema
Ang mouban sa akoa sa bisan asa

Sauna himsog pa siya
Apan kalit miniwang na
Ambot, tungod ba sa utang nga pirting daghana
O di ba kaha tungod kay wala na siya pakan-a

Apan uwahi na
Natapos na
Di na mabalik ang sauna
Apan di ko gihapon madawat ning panghitaboa…

Mitulo nalang ang akong luha
Sa pagkakita ko sa iyaha
Wala nay ginhawa
Daw dahon, nadugta na

Gisulayan ko siya sa pag-uyog
Namasin nga siya mo tingog
Ug akong luha padayong nagwalog
Kinabuhi ko nahugno daw gilinog

Sa kahugot ako kining gigakos
Namasin pag usab nga mabalik ang iyang katakos
Apan daw salida siya natapos
Ug sa kalit siya gihipos

Dondie Labajo's picture

GUGMANG MAKA-AMAW!

Inday, suginlan ko ikaw
akong gugma sa imo dili tiaw-tiaw
Kay dili kini duwa nga lingaw-lingaw
Apan kini sagradong pagbati, nga usahay ra mahanduraw

Po’ng pa nila “Gugmang maka-amaw!’
Kay dili daw makompleto ang adlaw
Kung ang hinigugma dili malantaw
Maong inday, sa akoa, ang imong kaanyag ayaw ihikaw

Togti akong ubanan tika sa imong mga lakaw
Kuyogan tika bisan sa himaya nga atoa sa ibabaw
Ug ikorona ko sa imo ang kahayag sa adlaw
Ug ako ang imong kansang sundalo nga sa gubat andam mo panaw

Hinaot ang imong mga pagduha-duha mahanaw
Wala koy laing kaplag ikaw ra gayud, ikaw!
Busa, gaksa ang kalinaw
Ug salig sa “Gugmang maka-amaw”

 

Dondie Labajo's picture

PANA NI KUPIDO

Sanglit iyang gikisaw ang ako pagbati
Kung unsay tawag ini, wa ko pa mapanganli
Matam-is pa sa tsokilati
Mas tagubkob pa sa mani
Init pa sa sikwati
Halang pa sa sili
Mao kini ang akong pagbati–
sari-sari

Apan kon ibutang sa atong pinulongan
“Gugma” ang tukmang kahulugan
Nga usahay dili mahisabtan
Kay kini sama sa balak nga kinaraan
Dapag tugkaron hangtod sa kinalawman

Wa ko damha, daw sakong dughan adunay mitaop
“Pana ni Kupido!” Sa’kong huna-huna misantop
Dali-dali nako’g ibot
Apan ang epekto sa gugma dali rang miduot
Ug diha dayon, natagboan ko ang babayeng akong gipaabot.

Dondie Labajo's picture

ANG MGA NILALANG

Ug miabot ang akong gikahadlukan
Nagpasalipod kini sa kamatuoran
Ang kanunay kong ginasirad-an
Hapit lang gayud maablihan…

“Ayaw!” akong pakilooy kaniya
Dayong hatag sa akong orasan ug alkansiya
Labot na niini ang akong distansya
Ug mapaubsanong nangaliya sa iyang pasensya

Oo, nahadlok ako
Kay ako tawo
Siya anino
Sakong huna-huna, kini ungo!

Palayo kanako!
Gamita na ang imong pako!
Lakaw, gaksa ang kagawasan
Wala na kay balikan!

Ug ako luhaang nagkuob sa habol
Kon nganong wala ako misukol
“Huyang ka! Linghod pakas bagol!”
Sa sulod may misinggit, ako nabungol.

Magpakabuta-bungol nalang
Kay akong kontra dili makita nga nilalang
Pagmahay, konsensya ug mga pagkuwang
Sa akong pagtulog, sa higdaanan sila gaatang.

Dondie Labajo's picture

LATOS SA NAUSIK NGA PAGSALIG!

Sa imong mga mata
Hayag ang kidlap sa daw duha ka mahayag nga bombilya
Minglili ang imong kaluluwa
Ug nakita ko nga kini gusto makig ila-ila
Maong ako dayon kining gihigala
Diin ako pu’ng gihalad ang kaugalingon ko sa imuha
Diin “salig” ang mibugkos kanatong duha
Ug sa atong panag-uban
Tuod, buwan palang ang midagan
Nahimamat ko ang tinuod mong batasan–
Dili masabtan
mura kag iro nga iring diay to kanding.
Ug sa hilabihang kaigking
Nasaksihan ko ang kalumoy sa imong kasing-kasing
“Gihigugma mo na diay ako?
Nan, nganong sigi man kag patagad kanako?”
Apan, dili pwede
Pero depende
Kay sa akong mga mata, kini way padulngan
Sa imong mga mata, ambot andam ba nimong barugan
Ug sa ilang mga mata kini dakong kasaypanan…
Ug sa dihang…

Dondie Labajo's picture

BUGNAWNG’ PAGTAGAD

Bugnawng’ pagtagad
Maoy gisabwag mo sa nagdilaab kong’ halad–
Pagkahigala nga imong maduolan
Amigo nga imong maistoryahan

Apan diay aduna kay laing gipangita dinhi kanako
Ug nasayod ako nga dili kana si ako
Ikaw! nga ganahan mahimong ako–
Ang katumanan sa imong mga gusto.

Kon aduna akoy pagkuwang
Kana kay ako nagpakahuyang
Pero kon duna man akoy saktong nabuhat
Kana kay ang pagtuman kos’ akong kayang mabuhat.

Wa ko mabati ang imong nabati
Pasayloa ko kon tan-aw mo ako bati
Nasayod ako sa imong sitwasyon
Respeto para kanimo ug sa’kong kaugalingon maoy akong gakson.

Maong sa bugnawng pagtagad sabwagi ako
Kay kini akong ikaligo
Bahalag magkurog ang akong kaunoran
Basta nasayod kana sa kamatuoran.

Syndicate content