Blogs

taga baradero

budyong serina sa baradero,
timailhan alang sa paniudto,
nanghugas na ang lapoy'ng mamumuo,
andam miabot na ang hatud mo,

abli sa timbrera nga adunay kan-on,
huwad sa linaw-oy'ng utanon,
daw baha ang sabaw mipalangoy sa kan-on,
kay pobreng mamumuo lang intawon,

unsa ba ang among gimugna ug giayo,
dagkong barko apil pa estranghero,
nga sa mga tawo ug produkto,
mao ang mubalhin gikan dinhi ngadto,

apan kami kanunay nagpabiling mamumuo,
gihigot sa kawad-on ug wala nay asenso,
igo lang mohapit namo ang among sweldo,
kay igo ra ibayad sa naghuwat nga tigpatanto,

mingaw'ng hunasan

gamay pa kong bata, dili ko makalimtan,
kanunay guyuron ko sa akong apohan,
padulong sa baraderohan kay,
manginhas mi sa hunasan,

agi niadtong anupogong kalsada,
padulong sa caltex lugar sa lo-oc,
bisan ang kaiinit sa udtong totok,
dili namo mabati kay ang kahinam
sa limpyong hunasan.

apan karon wala na, puro na ata,
bahong gasolina, bunker oil nga ata,
hugaw na ang lugar dili na masingo,
kinhason walana, kinaiyahan hapay na.

abuno nga copper slag, ug tayaong puthaw,
maoy mipuli sa lim-aw nga daghan ug isda,
hilo sa kinaiyahan ang gipuli sa hunasan,

Why is everyone laughing?

I have a problem with translation of Tamod/Tamud. Translated to English, tamod means schedule, appreciate, follow. But when I used it in a sentence people laughed and said it meant something like dirty sperm. If anyone can explain I would appreciate it. I hope no one takes offense. Is there a mistake somewhere?

Genamos_US's picture

Kahoy Ko, Kaugma-on Mo

Genamos_US's picture

Ang Kawayan

Ang Kawayan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa akong paglingkod-lingkod sa ti-ilan ning dakong kawayan aron pagpahulay nonot sa pagsubang sa haring adlaw
Akong nakita ang bidlisiw sa adlaw nihalok sa lunhawng mga dahon aron sa paghatag og katahuran ning sayong kabuntagon
Ang hoyohoy sa hangin nag-iyahay sa paggakos sa matag dahon aron isayaw ang iyang katahom.

Kung imo kining sud-ongon ang mga dahon sa kawayan murag mga lusok sa mga luha nga nangumbitay sa iyang puno-an.

Genamos_US's picture

Ang Pana-ad sa Gugma

Ang Pana-ad sa Gugma
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Imong gihikap ang akong kamot
Ug atong duha ka mga mata nanag-abot nga wala tuyo-a
Imo kung gitutokan ug akong kasingkasing
Nag-alindasay sa pagpitik nga walay pu-as sa kakusog

Akong gisubay ang matag badlis og kurbada sa yano mong panagway nga gikulit ni Bathala
Gianod mo ako, sa pagpaduol dinha kanimo kay gilamat sa gilak sa imong panan-aw.

Akong nabasa ang mga pagbati natong duha kay sa gugma kita gi-amoma
Ug sa walay pananghid sa kalit ikaw akong gibugkusan ning akong mga bukton

Genamos_US's picture

Lubog nga Padulngan

Lubog nga Padulngan
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Naay gyud dapit kung asa ang tumoy ning aseras
Sa wala pa sugdi ang bag-ong utlanan ning gisubay kung dalan
Sa mga daplin akong nakita ang miturok nga mga lunhaw og abuhon nga mga sagbot uban sa mga pinutol nga mga puno-an sa kahoy
Ug ang adlaw niluta sa pughawng langit nga nisilaw sa tumang kapula
Samtang ang mga langgam sa bulan nagpahulay sa paglupad
Aron sa pagpabugnaw sa lab-as nga huyohoy sa hangin ngadto sa kabukiran

Genamos_US's picture

Ang pangandoy Sa Ginikanan

Ang pangandoy Sa Ginikanan
by Genamos_US of Washington, DC USA

Sa linghod kung huna-huna sa akong pagkabata, niadtong nilabay nga katu-igan.
Akong gipangadoy nga makatapos sa akong pagtu-on aron maka-abag sa akong ginikanan og igsoon.

Toud man sa paglabay sa panahon kini hingpit kung natuman kay sa akong paningkamot, pag-ampo og kakugi akong napuslan.
Dili ma-ihap sa akong panumduman kung pila katagak sa singot og lusok sa luha nga nibanlas sa akong panagway.
Dili sab maihap ang mga adlaw sa akong paningkamot nga ako nangandoy kung kanus-a mosalumsom ang adlaw aron sa pagpahulay.

Genamos_US's picture

Ang Kinabuhi

Ang kinabuhi
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Ang kinabuhi usa ka binilhon gasa nga gihatag gikan sa langit.
Kay kining kinabuhi nahimugma man gikan sa gugma ni Bathala
Wala ba nato makita ang matag sook nga napuno sa kinabuhi
Karon, kay dia naman kining gitawag nga kinabuhi nga nag-agad lamang sa
kaugalingon natong pagbuot
Dili nato usikan ang matag hagtok sa orasan sa pagbuhat ning atong mga katuyo-an
Kay ang kinabuhi hamubo lamang.

Ang kinabuhi susama sa usa ka hangin nga lumalabay lamang
Magpalingpaling sa iyang direksyon kung asa kini idunggo

Genamos_US's picture

Akong Pinili

Akong Pinili
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Idayong ko ang imong kasingkasing dinhi kanako
Aron itangkil ko kanunay dinhi sa akong dughan
Dili ko buot ikaw mawala sa akong panan-aw
kay ako nahadlok nga ikaw mahanaw

Ikaw ang akong kapalaran mga akong gidamgo sa kanunay
Ikaw ang akong kalibutan ning layaw kung hunahuna
Sud-unga kanang buwan sa kagabhion nga nigilaw sa kangitngit
Mao sab ang adlaw sa kabuntagon nga nagdala sa kahayag ug kadasig
Nga kanimo naglaum ang gugma tang walay kinutuban

Mao kini ang tinuguan nga sa uban wala sila nasayod

Syndicate content