Blogs

Genamos_US's picture

Ang Giya sa akong Tumong

Ang Giya sa akong Tumong
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Nagkapakapa ang akong hunahuna
Nga napuno sa mga kasayuran
Gihinay-hinayan ang pagkurikuri sa akong pangisip
Aron bugnawon ang hunahuna sa mga distraksyon
Kay pamasin adunay sampotanan sa akong emosyon

Kadtong nag-alindasay nga hunahuna
Nga walay insaktong hanig sa mga katuyo-an
Maglisod pag-irog sa iyang padulngan
Kay gisungog sa kapalaran

Genamos_US's picture

Pamati-a ang gibati ko

Pamati-a ang gibati ko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Niadtong usa ka kahigayon
Samtang nagdung-aw ko sa kaanyag sa palibot
Ibabaw sa tambuanan sa akong hunahuna
Ang imong panagway daw nilabay nga usa ka bugnawng hangin
Nga nikuray ang akong kahiladman sa tumang katugnaw

Dili ko masabot ang gibati kung kiwag ning akong dughan
Kung kini usa lamang ka alimongaw
Ug sa akong pag-aninaw samtang nagka-awop ang adlaw

Genamos_US's picture

Ang Handurawan Sa Akong Mahal Nga Inahan

Ang Handurawan Sa Akong Mahal Nga Inahan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sigun sa sugilanon sa akong mahal nga inahan
Sa niadtong nagsugod pa lang akong kalibutan
Aron pagtul-id sa akong layaw nga hunahuna
Bunga sa akong pagkabata

Matud pa ni Nanay
Ako ra kuno ang iyang kalipay
Sa nagsugod palang pagkat-on
Sa mga adlaw-adlaw nga bulohaton

Iya kung gitudlo-an sa maayong pamatasan

Pamilya (Surigaonon poem)

PAMILYA

Sa ako panaw ganina may tagkabangga ko na tawo,
“waya ko katujo” amoy laong ko

Laong sija “Waya ko sab tujoa”
“Waya ta kaw kit e kay ako nalinga”

Arang namo ka matinahuron adto na daklit
Nan nagbuyag kami nan dayan tapos nan panamilit

Pero sa bayay arang kalahi an estorya
Kun tag uno ta pagtagad an ato mga kapamilya

Adto na duyom pagluto ko nan panihapon
Jadto an ako anak sa ako kilid nag atong

Surigaonon Poem

Maiknat an jagan nan oras sa ako panan-aw
Giod nan panahon pugsanay ko na tag kalimtan
Nan mokuliot man gajud sa ako paghanduraw
Sa ijo, ako isulti an suyod nan ako dughan

Ija bayho, bagan danao sa ka hapsay tan awon
Kay an imo mga kalaay, ija man wayaon
Parehas nan langob nan Sohuton an ija mata
Nagtago nan misteryo, pero sa imo nag agda

‘Ton wa-it na dili laman magana pag hayokan
Maabtik isab sa pag estorya nan karajawan
Payad nija dili mahamis parehas sa iban

Another Surigaonon Poetry entry

 

Bisaya poem entry

Tagasyudad na ko ron nag-inusara pagduaw
sa lapyahan dinhi sa amo nagpabugnaw
kay nagmahayay nanag-ilugay sa karang balay
human namo ikalubong si Nanay Biyay.

Sinurigaonon poetry entry

 

Power Edge's picture

CEBUANO-ENGLISH DICTIONARY (Ver. 2.8.75) FREE download

 

Edgie Polistico's Cebuano-English Dictionary (Version 2.8.75 free shareware copy)

(c.) 1986 - 2010 by Edgardo Bongato Polistico, Manila, Philippines - ALL RIGHTS RESERVED

Compatible with Windows 7, XP, 2000, 98 & Me
Not fully compatible with Windows Vista.

  • FREE download
  • FREE samples of other Pinoy dictionaries
  • FREE book version samples
  • Has thesaurus-like entries with cross references to other entries
  • Latest update: October 26, 2010

 

Genamos_US's picture

Ang Paglaum sa akong mga Damgo

Ang Paglaum sa akong mga Damgo
By Genamos_US of Washington, DC, USA
 
Kitang tanan adunay tagsa-tagsa ka mga damgo
Masayon man o lisod kab-oton ning atong kinabuhi

Syndicate content