Blogs

Genamos_US's picture

Adunay Laing Langit

Adunay Laing Langit
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay koy nakaplagan nga laing langit
Sa nasum-okan kung dapit
Dili mo kini makita sa dalan
Kay gitagu-an sa mabaga nga mga tanaman

Lab-as didto ang huyohoy sa hangin
Ug ang palibot sa kanunayng malinawon ug matahom
Adunay sad silay laing adlaw
Nga may talagsa-on ang bidlisiw
Ug mahinay nga kainit

Bughaw nga kalangitan

Genamos_US's picture

Higala

Higala
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gusto ko tugkaron ang tinood mong pagbati
Kung ako ba imong unongan bisan sa kataposan ning kinabuhi?
Mahimo ko bang ikasulti kining mga tinagu-an kong pagbati?
Kay sa dughan mo kini akong ipahid ang gibati kung pasalig

Walay tatsa ang atong panag-uban
Kay sa gugma mo ako gipurongan
Imo kung gidawat sa akong pagtawo
Ug mao sab ang akong pagbati ko kanimo

Genamos_US's picture

Ang Kagahapon

Ang Kagahapon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Lab-as pa sa akong panumduman
Kadtong nilabayng katuigan
Kay wala ko masayod kung asa ang sinugdanan
O kaha diin ang mga utlanan

Nilabay ang mga katuigan
Ug ang dughan ko padayon nagbangutan
Kay sa kagahapon kanunayng gipugngan

Ngano kaha lisod kini buhian?
O kaha padayon kini gipahimoslan?

Genamos_US's picture

Tambalanan

Tambalanan
By Genamos_US of Washington, DC USA

Didto sa dapit ning akong gipuy-an
Duol sa akong yutang natawhan
Aduna koy nakita nga ospital
Nga gialirongan sa mga koral

Daghan mga tawo kanunayng naglinya
Aron sa pagpahimolos sa sebisyo nga gitagana
Sa tambalan kuno nindot ang mga kahimanan
Aron sa pagtambal para sa atong kaayohan

Doktor, Nars og uban pa

Genamos_US's picture

Hinumdumi Ako

Hinumdumi Ako
By Genamos_US of Washington DC, USA

Usahay dili ko mapugngan ang pagdahili ning akong mga luha
Sa pag-aninaw sa nilabayng mga katuigan
Dili ko usahay masabtan kining akong dughan
Kung unsay akong gikabalak-an ning kalibutan

Wala ko masayod kung kapila kahigayon nga ikaw akong gihagkan
O kaha gibugkos ning akong mga gakos sa adlaw nga tanan
Lab-as pa kanako ang atong mga kagahapon

Genamos_US's picture

Ang Saluyot (Jute leaves)

Ang Saluyot (Jute leaves)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Tanom nga napuno sa mga bitamina, mineralis og uban pa

Genamos_US's picture

Ang Giya sa akong Tumong

Ang Giya sa akong Tumong
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Nagkapakapa ang akong hunahuna
Nga napuno sa mga kasayuran
Gihinay-hinayan ang pagkurikuri sa akong pangisip
Aron bugnawon ang hunahuna sa mga distraksyon
Kay pamasin adunay sampotanan sa akong emosyon

Kadtong nag-alindasay nga hunahuna
Nga walay insaktong hanig sa mga katuyo-an
Maglisod pag-irog sa iyang padulngan
Kay gisungog sa kapalaran

Genamos_US's picture

Pamati-a ang gibati ko

Pamati-a ang gibati ko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Niadtong usa ka kahigayon
Samtang nagdung-aw ko sa kaanyag sa palibot
Ibabaw sa tambuanan sa akong hunahuna
Ang imong panagway daw nilabay nga usa ka bugnawng hangin
Nga nikuray ang akong kahiladman sa tumang katugnaw

Dili ko masabot ang gibati kung kiwag ning akong dughan
Kung kini usa lamang ka alimongaw
Ug sa akong pag-aninaw samtang nagka-awop ang adlaw

Genamos_US's picture

Ang Handurawan Sa Akong Mahal Nga Inahan

Ang Handurawan Sa Akong Mahal Nga Inahan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sigun sa sugilanon sa akong mahal nga inahan
Sa niadtong nagsugod pa lang akong kalibutan
Aron pagtul-id sa akong layaw nga hunahuna
Bunga sa akong pagkabata

Matud pa ni Nanay
Ako ra kuno ang iyang kalipay
Sa nagsugod palang pagkat-on
Sa mga adlaw-adlaw nga bulohaton

Iya kung gitudlo-an sa maayong pamatasan

Pamilya (Surigaonon poem)

PAMILYA

Sa ako panaw ganina may tagkabangga ko na tawo,
“waya ko katujo” amoy laong ko

Laong sija “Waya ko sab tujoa”
“Waya ta kaw kit e kay ako nalinga”

Arang namo ka matinahuron adto na daklit
Nan nagbuyag kami nan dayan tapos nan panamilit

Pero sa bayay arang kalahi an estorya
Kun tag uno ta pagtagad an ato mga kapamilya

Adto na duyom pagluto ko nan panihapon
Jadto an ako anak sa ako kilid nag atong

Syndicate content