Pakli sa mga Bulan

Wangan's picture
 1. Ulalong
 2. Daghangkahoy
 3. Daghangbulan
 4. Kiling
 5. Himabuyan
 6. Kabay
 7. Hidapdapon
 8. Lubadlubad
 9. Kangurulsol
 10. Bagyubagyo
 11. Panglot-nga-Diyotay
 12. Panglot-nga-Dako
 13. Kibag-anon – (former intercalary 13th month)
vincevilan's picture

Kibag.anon

'Bay, Wangan. Aha man intaw'n 'nimo napudyutan 'ning mga pulunga. LOL! Kung aduna'y trese ka bulan, bu.ot pasabot nagsunod sa bulanong tu.ig (lunar year) ang mga Filipino? Nice to know.