Pakli sa mga Bulan

Wangan's picture
 1. Ulalong
 2. Daghangkahoy
 3. Daghangbulan
 4. Kiling
 5. Himabuyan
 6. Kabay
 7. Hidapdapon
 8. Lubadlubad
 9. Kangurulsol
 10. Bagyubagyo
 11. Panglot-nga-Diyotay
 12. Panglot-nga-Dako
 13. Kibag-anon – (former intercalary 13th month)