Pakli sa Takna

Wangan's picture

Sa panahong wa pa namugna ang orasan, mao kini ang gigamit sa mga katiguwangan;

 • Ugtong-Adlaw: 12nn
 • Huyog-Adlaw: 2 pm
 • Tigbarahog: 4 pm
 • Sirum: 6 pm
 • Tig-iyapon: 8 pm
 • Tigbaranig: 10 pm
 • Una nga Pamalo: 11 pm
 • Tungang Gab.i: 12 mn
 • Ikadurhang Pamalo: 2 am
 • Ikatulo nga Pamalo: 4 am
 • Tigburugtaw: 5 am
 • Butlak-adlaw: 6 am
 • Tigparanugpo (pakaon sa mga manok): 8 am
 • Tig-iritlog: 10 am

 

Apan duna na kitay orasan ug wala na kini gamiti na. Alang ra kini sa pag tuon sa kaagi.