Binisaya sa Book o Libro

sigbin's picture

Naa koy English Cebuano Visayan Dictionary sinuwat ni Rodolfo Cabonce, S.J.

Ang naka butang ngari kai book is basahon. Apan ngari kai basahon kai reading material.

Unya naa sad Balasahon as reading material, apan kung Cebuano na ni usahay tangtangon man nato ang L dala ug usa ka vowel.

 

So unsa man ang sakto ani? O sakto ra ang duha mag agad rana sa pag gamit sa pulong?

book=libro(spanish)=aklat=lib

book=libro(spanish)=aklat=libro ra gihapun. wala kitay pulong nga gihimo alang niini. dili sakto nga mogamit kita sa basahon. kay adunay daghan nga basahon sama pananglit sa pamantalaan, magazine ug uban pa.

balasahun o basahun mao ra kini sila. balasahun more polite. sama sa english ug uban nga pinulungan aduna silay nga pulong nga adunay pagtahud(polite) ug common(kasagaran gamitun labina sa mga higala lang o sa balay). naandan natong mga bisaya nga mogamit lamang kita ug pulong nga adunay pagtahud(polite) ug magsulat kita, apan ug sa pakighinabi mogamit lamang kita ug common o sa mga naandan nga pulong... sama sa mga gipangputolputol na nato(wala=wa, balay=bay)