diperensya sa mga sugo

ayo~

binisaya ang first language nako pero nadako ko diri sa US og nalisod napud ko sa ka-istorya ug tarong (bati kaayo ang gramar nako jusko). Dabawenyo mi ni mama, so i-eskuse nalang ang tagalog dinhi (>.<).

Unsang diperensya sa maga sugo? Nga na'ay iglanggikit "-a" o "-i"

eksample:

"HugasA ang mga plato" o

"HugasI ang mga plato"

maantimanug ko magsalamat kaayo!  

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Para nako by Isheya
diperensya sa mga sugo by Evildrums666