Genamos_US's blog

Genamos_US's picture

Christmas Tree

By Genamos_US of Washington DC, USA

Genamos_US's picture

Ang Kasadya sa Pasko

Ang Kasadya sa Pasko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang mga parol gipangsab-it nga sa mga kabalayan

Genamos_US's picture

Ang Risipi sa Pasko

Ang Risipi sa Pasko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagtipon-og ang binata nga mga hunahuna

Genamos_US's picture

Maayong Pasko, Pinangga

 

Genamos_US's picture

Hilom nga Kagabhion

Hilom nga kagabhion
By Genamos_US of Washington DC, USA

Hilom nga kagabhion, balaan nga kagabhion

Genamos_US's picture

Ang Udyong (The Arrow)

Ang Udyong
By Genamos_US of Washington DC, USA

Akong gibinat ang lambo ning akong pana
Aron ipunting ang udyong ngadto sa kalikopan
Ug sa kalit akong gibuhi-a ngadto sa kahanginan

Aron akong maaninaw nga nahulog ngadto sa kalibutan
Nga wala ko masayod ang iyang padulngan
Sa iyang katulin nilupad nag-inusara
Nga akong gisunod kung asa itugpa

Samtang sa iyang kakusog ug kalayo

Genamos_US's picture

Adunay Laing Langit

Adunay Laing Langit
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay koy nakaplagan nga laing langit
Sa nasum-okan kung dapit
Dili mo kini makita sa dalan
Kay gitagu-an sa mabaga nga mga tanaman

Lab-as didto ang huyohoy sa hangin
Ug ang palibot sa kanunayng malinawon ug matahom
Adunay sad silay laing adlaw
Nga may talagsa-on ang bidlisiw
Ug mahinay nga kainit

Bughaw nga kalangitan

Genamos_US's picture

Higala

Higala
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gusto ko tugkaron ang tinood mong pagbati
Kung ako ba imong unongan bisan sa kataposan ning kinabuhi?
Mahimo ko bang ikasulti kining mga tinagu-an kong pagbati?
Kay sa dughan mo kini akong ipahid ang gibati kung pasalig

Walay tatsa ang atong panag-uban
Kay sa gugma mo ako gipurongan
Imo kung gidawat sa akong pagtawo
Ug mao sab ang akong pagbati ko kanimo

Genamos_US's picture

Ang Kagahapon

Ang Kagahapon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Lab-as pa sa akong panumduman
Kadtong nilabayng katuigan
Kay wala ko masayod kung asa ang sinugdanan
O kaha diin ang mga utlanan

Nilabay ang mga katuigan
Ug ang dughan ko padayon nagbangutan
Kay sa kagahapon kanunayng gipugngan

Ngano kaha lisod kini buhian?
O kaha padayon kini gipahimoslan?

Genamos_US's picture

Tambalanan

Tambalanan
By Genamos_US of Washington, DC USA

Didto sa dapit ning akong gipuy-an
Duol sa akong yutang natawhan
Aduna koy nakita nga ospital
Nga gialirongan sa mga koral

Daghan mga tawo kanunayng naglinya
Aron sa pagpahimolos sa sebisyo nga gitagana
Sa tambalan kuno nindot ang mga kahimanan
Aron sa pagtambal para sa atong kaayohan

Doktor, Nars og uban pa

Syndicate content