Genamos_US's blog

Genamos_US's picture

Ang Nagun-ob Kung Pagsalig

Ang Nagun-ob Kung Pagsalig
By Genamos_US of Washington DC, USA
 

Genamos_US's picture

Lisod Ikaw hikalimtan

Lisod ikaw hikalimtan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Genamos_US's picture

Sa Gugma Kita Gipakatawo

Sa Gugma Kita Gipakatawo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Genamos_US's picture

Hatagi Ko Sa Imong Tubag

Hatagi Ko Sa Imong Tubag
By Genamos_US of Washington DC, USA
 
Hatagi ko sa imong tubag
Ang gugma ko walay paglubad

Genamos_US's picture

Gitago Nga Gugma

 
Gitago Nga Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Genamos_US's picture

SINULOG BLUES

SINULOG BLUES
By Genamos_US of Washington DC, USA
 
Nahinumdom pa ko
Sa  High School man to
Bulan kadto sa Enero

Genamos_US's picture

Imo pa ba akong higugmaon sa umaabot

Imo pa ba akong higugmaon sa umaabot
By Genamos_US of Washington DC, USA
 

Genamos_US's picture

Tulo Ka Mga Pulong

Tulo Ka Mga Pulong
By Genamos_US of Washington DC, USA

Genamos_US's picture

Ang Kamatuoran sa Kausaban

Ang Kamatuoran Sa Kausaban
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili ba kung kini atong hunahunaon

Genamos_US's picture

Uban Kanako

Uban kanako
By Genamos_US of Washington DC, USA
 

Syndicate content