Genamos_US's blog

Genamos_US's picture

Linghod nga Gugma

Linghod nga Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Genamos_US's picture

Silaw sa Adlaw

Silaw sa Adlaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Akong nabatyagan ang hangin
Nihapa sa tin-aw nga tubig

Genamos_US's picture

Pasaylo ug Pagsalig

Pasaylo ug Pagsalig
by Genamos_US of Washington, DC USA

Ikaw ang nagtukmod kanako

Genamos_US's picture

Panahon Sa Rosas

Panahon Sa Rosas
By Genamos_US of Washington DC, USA
 

Genamos_US's picture

Buhata ang tinood

Genamos_US's picture

Dili Ko Masabtan

Dili Ko Masabtan
By Genamos_US of Washington DC, USA
 

Genamos_US's picture

Ikaw

Ikaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Genamos_US's picture

Niadtong nilabay nga Pasko

Niadtong nilabay nga Pasko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Genamos_US's picture

Ang Gugma sa Pasko

 

Genamos_US's picture

Mainitong Pasko

 

Syndicate content