Any possible way to get a translation? My binisaya is very rudimentary and i can't translate at all. :)

Nahigugma gyud ko sa imo dong ikaw ang isinggit sa akong dughan og gimingaw ko sa imo pay-ayo kasabot?  
lage bisaya jud imbes nga maka balo ta og english ma bisaya man nuon wala sa oras aguy dodong ko

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
alternative translation by junjimalaza
Translation by Ako (not verified)