great_444's blog

great_444's picture

KUNG

KUNG

IF ni Rudyard Kipling

(Hubad binisaya)

 

Kung makahupot ka sa imong galamhan kun ang tanan kanimo

Kay nawad-an na sa ila ug mga pasangil gipahid sa imo,

Kung makasalig ka sa kaugalingon kun wala nay salig ang mga tawo,

Apan masabtan mo ang maduhaduhaon nilang pagtoo;

Kung makapaabot ka ug sa paghulat di ka mabudlay ni mapul-an,

O bisan pa ikaw gitumutumo-an, sa mga bakak di ka manginlabot

O bisan pa ikaw gikasilagan, dili ka motugyan sa kapungot,

Galing, di ka makita nga labing maayo ni motabi nga may labing kinaadman.

 

Kung ikaw makadamgo -- apan dili mo agalon ang mga damgo;

Kung ikaw makapinsar -- apan dili mo tungdanan ang mga pinsaminto;

great_444's picture

ATiKa

Aguy! Intawon nalang unsaon, 
Atik lang ba kini nga palabyon?
Inday di ko na ni iloum pag antuson
Sa dughan ko ikaw nagmalampuson.

Kon aninawon ko mga nanglabayng higayon
Mga gutlong ikaw ang kuyog akong balikon
Ug kang Bathala tiunayng nagmanghinauton
Nga unta kitang duha mag-uban nasab puhon.

Inday sa pagtupad kanimo ako gihidlaw
Nangandoy bisan man lang sa dyip kaw motumaw
Ug magsakay tang mangadto maglingaw-lingaw,
Gihulat ko gayud ang hitabo, hastang kasi-aw!

Naunsa na ba ug ngano ni?
Sa yuhom ug ngisi mo ako nadani
Ug sa dayag nga kaanyag mong mibathay
Din-a kapugngan, gibati mobuhagay!

Hitsura nga daw rosas malimpuwahon
Mga mata mo kon mokidhat daw bitoon
Lulot mong mga ngabil sa halok madanihon
Saon ko ba nga sa dughan mo magmadaugon?

great_444's picture

LAMOK NGA NILALANG

Mga pinong maglupad-lupad
Magpangalot ka kon sa imo mapadpad
Mopahulay ka man sud sa panimalay
Tu-a usab sila aron ikaw itamay
Salamat sa balay nga daghag bungag
Ang panit mo namistiso sa labhag.
 
Kon gani sa pagpangalot na napul-an
Gustohon mo nga ilang kinabuhi kutlo-an
Dayon sa hangin kalit kang mopakpak
Kon dili sa namistisong panit mohapak
Aron nang pinong naglupad-lupad
Mapisat sa naghigwaos mong mga palad.
 
Nilalang nga samok sa nga tanan
Kon di sa hamisong panit mamahit
Sa dunggan sila gara-ong manitsit
Apan lamok sila gibu-ot sa Kahitas-an
Kinabuhi nila nga mosamok sa uban
Karon, wa ka bay gilamok nga tawo ka man?

great_444's picture

Tiyabaw sa Giduka

 

 

Nawad-an na og kisaw ning akong palibot

Dungog lang ang singo sa ilong kong moping-ot

Hilom, ngitngit nagdagitom ang talan-awon

Mingaw, tugnaw padulong na nakong bati-on

Duka na unta pan pamati kalit lang nadaot

Ambot ngano mga balhibo nangimbawot

Kulba, kahibulongang tiyabaw kalit nadungog!

Makakurat kay walay kilat apan nidalugdog

Aw diay, kay nilabay ang walay buot nga panohot

Walay pananghid nga mihapit sa nahinanok kong lobot

Habalo-an pa, Wala untay mohagok nga otot.

Syndicate content