ATiKa

great_444's picture

Aguy! Intawon nalang unsaon, 
Atik lang ba kini nga palabyon?
Inday di ko na ni iloum pag antuson
Sa dughan ko ikaw nagmalampuson.

Kon aninawon ko mga nanglabayng higayon
Mga gutlong ikaw ang kuyog akong balikon
Ug kang Bathala tiunayng nagmanghinauton
Nga unta kitang duha mag-uban nasab puhon.

Inday sa pagtupad kanimo ako gihidlaw
Nangandoy bisan man lang sa dyip kaw motumaw
Ug magsakay tang mangadto maglingaw-lingaw,
Gihulat ko gayud ang hitabo, hastang kasi-aw!

Naunsa na ba ug ngano ni?
Sa yuhom ug ngisi mo ako nadani
Ug sa dayag nga kaanyag mong mibathay
Din-a kapugngan, gibati mobuhagay!

Hitsura nga daw rosas malimpuwahon
Mga mata mo kon mokidhat daw bitoon
Lulot mong mga ngabil sa halok madanihon
Saon ko ba nga sa dughan mo magmadaugon?

Kataw-anan man apan maoy tinuod
Wa ko ni damha, wa ko masayod
Daw tiki sa bungbong nilugapak sa salog
Samas kasingkasing ko sa imo nahulog.

ATiKa dungga, hingpit nga paminawa
Kon mahimo nga kita na ayaw nag dugaya
Ang Tingog ning Kasingkasing ko hupaya
Sa matam-is mo nga pagtando lipaya.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Awwweee by Janoy
kinsa? by Kafaet