Behringer's blog

Behringer's picture

Hagawhaw sa Pagbati

Ug sa dihang akong nahanduraw ang una natong pag sandurot

Ang pinaka unang takna nga nagpanimalos ang atong mga pasiplat

Ang una natong kulukabildo bahin sa atong mga isig ka kinabuhi

Ang pinaka primirong pag pitik ning dughan nga nagahagawhaw sa imong ngalan

 

Wala lang ka kahibalo

Kung unsa ning pagbati ko para kanimo

kung unsa ang akong pag sapupo kanimo

kung unsa ang akong pag-too nga maangkon ka

kung gi unsa ko nimo pagtagamtam ug tumang hudyaka ug hinuklog

Ug ikaw ang hinungdan nga nganong ganahan ko mo handuraw sa bidlisiw ning adlaw didto sa kapunawpunawan matag buntag,

Ug ikaw ang  rason nganong mi dagayday pa kining dugo sa akong kaugatan

Sa matag buhi nimo sa imong mga maanyag nga mga pulong adunay nag lupad lupad nga alibang-bang sa akong tiyan.

Ug ikaw ang tinubdan ning mga alindasay ko.

Syndicate content