translate from bisaya to English please.

I think i posted elsewhere and is not correct spot. Can someone please translate these 2 setences to English for me?
ako nalang lugiton ni para kambyo sa akong mata.
and
o cge ince pag - naa p ko makita para sa imo.
 
 
Thank you
 

Translation

Kaning mga taw hana nga wala gyd nagpahibalo even tecs man lang...  Hoyyy ma sakspan ra gehapon mo..  Pagbantay lang moo nako basta makit an tamo nasuko ko nasuko gyd ko..