Bisaya Kinara.an

Wangan's picture

https://www.jstor.org/stable/pdf/44512020.pdf

Daghang pulong ang wala pa natala sa dinhi nga balayan. Pananglitan aginid, tawarik, ambihid, agusahis, bayok, ug daghan pa.

Wangan's picture

Ubang pulong gikan sa Sanskrit

https://nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/646