Mga pulong sa dagitabyan nga akong natapok ug tingali'g duna pa'y madungag

Wangan's picture

Gumikan sa mga mantutudlo ug tinun.an sa UV, UC, USJR, CTU, ug ACT;

dagitabyan - computer
dagitok - system unit
daguyok - CPU
haplun - programming language
usagwala - binary
pitowala - octal
siamwala - decimal
buyagan - hexadecimals
higbanayan - binary tree
agapi - cryptocurrency
sigpukot - internet
buki.anan - browser
balayan - website, homepage
hapnig - file
hapniganan - hard drive
dapniganan - flash drive
nuki - search
panukiduki - research
dagipok - cybergroup
bandagi - cybersecurity
saldag - cybercrime
buhingsibya - livestream
katayan - URL/link
patapot - internet comment/post
lupsay - scroll; galupsay - scrolling
dagiwat - email
lawak tabi.anan - chat room
karganug - download
sakarga - upload
dagitwanang - cyberspace

MGA KADUNGAGAN (UPDATES) matod sa Cebu Technological University (CTU) 09/02/19
haplo - byte
haplibo - kilobyte
haplukot - megabyte
haplakat - gigabyte
haplungo - terabyte
haplutop - petabyte
haplawang - exabyte
haplalaw - zettabyte
haplatas - yottabyte

14/03/19
giwas - motherboard

28/03/19
ungot - stuck, freeze
ungot-ungot - lag, continuous lagging (dula o program)

19/04/19
hisapya, laptap - laptop
hapbaw - memory card
hugbaw - graphics card

30/04/19
pulogkan - database (Pulogkan sa SQL - SQL Database)
pulogngan - records
sukit - query
serber - server
pum.ot - network

13/06/19 (Kining mga pulong gipaambit sa mga IT sa USC)
I.abli - padagan og software o app
Patapot - post o comment
Bugkit - thermal paste, kanang ipahid sa daguyok aron dili muoverheat.
Dagitpukot - nahisusamag kahulogan sa sigpukot apan technical term kini.
Gabidlaw - timbaya sa mga katawhan sa dagitpukot o sigpukot (kun netizens) nga gikan sa nagkada.iyang takna ug dapit sa kalibutan.
Paambit - share (Facebook, Twitter, Tumbler)

MGA KASAYPANAN (CORRECTIONS)
27/01/19
pitogwala → pitowala

03/02/19
haplong → haplun

30/04/19
nukiduki → panukiduki

Comments

Wangan's picture

kadungagan sa 09/02/19

haplo gidungag