Question about tinu and handuraw usage

How do you use the word "tinu" when say for example I say:

Sure ko nga kahibaw pud ka mobisaya.
Or Segurado ko nga kahibaw pud ka mobisaya.

Can it be used as such:

Tinu ko nga kahibaw pud ka mobisaya.

or is it:

Makatinu ko nga kahibaw pud ka mobisaya?

How about handuraw?

Dili ba siya mahimo nga

Dili ba siya mahimo nga gamiton susama sa pag gamit sa "sure" sa pananglit:
"Sure ka nga siya to?"
"Tino ka nga siya to?"
O ba kaha
"Nakatino ka nga siya to?"