Question about tinu and handuraw usage

How do you use the word "tinu" when say for example I say:

Sure ko nga kahibaw pud ka mobisaya.
Or Segurado ko nga kahibaw pud ka mobisaya.

Can it be used as such:

Tinu ko nga kahibaw pud ka mobisaya.

or is it:

Makatinu ko nga kahibaw pud ka mobisaya?

How about handuraw?

Pizza Man Hinu.on

handuraw [han.dú.raw.] : imagine (v.)

tino [ti.nû.] : certain (adj.); explicit (adj.); positive (adj.)

 

Bag.o's pandungog 'ni dâ. Sa mga LUDABI o sa mga kabalo, palihog ug tabang.

^_^

 

Gisulayan ug pangita's Google 'ning handuraw pero pizza man hinu.on ang miguwâ.