Unsa man kalahi sa 'seguro' nga pag-pulong kompara sa 'tingali'?

Naghuna-huna ko kung naa ba'y dipirensiya sa mga pagpulong nga 'seguro' og 'tingali'.

 

 

 

 

medyo though is spanish. I

medyo though is spanish. I would say mao-mao or naay pagka mao mao