Unsa man kalahi sa 'seguro' nga pag-pulong kompara sa 'tingali'?

Naghuna-huna ko kung naa ba'y dipirensiya sa mga pagpulong nga 'seguro' og 'tingali'.

 

 

 

 

unsay binisaya nga equivalent sa ininglis 'pretty much'

My native language is pretty much the same as yours.

 

Salamat kaayu sa tanan.