POLITIKO

james bond's picture

 
 
POLITIKO
 
Sa kadaghanan sila nahimong inila,
Kusog magpailaila ug mangumusta,
Ngisihan bisan kinsa, bisan dili kaila,
 
Ang piniliay maoy iyang puntarya,
Kuhaon ang boto de kumpiyansa
Sa kadaghanan, puntil sa kuwarta
 
Pinalitay maoy iyang hiramenta
Human sa  bugnong lugaynon,
Human sa gasto’ng makalipong,
 
Siya maghinuktok ug maghunahuna,
Gahom ug kahalangdon iyang nakuha,
Sa hilom ug samtang magpitokpitok,
 
Panudlanan sa katawhan siya magtutok
Takna sa pinalitay, milabay na,
Pagbawi sa gasto’ng hinutdanay MIABOT NA!!!