PAHALIPAY NGADTO SA BANTUGAN UG KUGIHAN, BOKAL JULIAN "TEBAN" DAAN

james bond's picture

 
 
PAHALIPAY NGADTO SA BANTUGAN UG KUGIHAN, BOKAL JULIAN “TEBAN” DAAN.
 
Sa makausa pa, sa laing yugto ning kulbahinam nga anib sa talagsaong kasaysayan sa kinabuhi, sa dako’ng kainit ug kalipay, among gipaabot kanimo ang bug-os nga pasalamat sa pagkamalampuson nimong pagdawat sa sulo sa kadaugan Pagka   Bokal  JULIAN “TEBAN” DAAN. 
 
Ang imong katarong, kadali maduol ug kasayon pangitaon, ug pagkadili agdahonon sa gimbuhaton nga mohatag ug kasayon sa mga lungsoranon, nakapahimo kanimong bantugan, dili lamang sa kahanginan, apan sa kasingkasing ug pagsalig usab sa katawhan.
 
Padayona ang pagkamaalagaron, padayona ang nahuptan mong kamadasigon. Kapahimuslan kini sa tanang katawhan nga malaumon. MABUHI KA!!!.