MAINITONG PASIDUNGOG UG PAHALIPAY ALANG NI GOV. JUN DAVIDE III

james bond's picture

 
 
 
MAINITONG PASIDUNGOG UG PAHALIPAY
 
Mainitong pasidungog ug pahalipay kanimo GOV. JUN DAVIDE.  Dili sayon ug  dili tawhanon ang imong naagian nga tahas sa milabay'ng bugnong lugaynon. Ang imong kalig-on, kaaghop, kaisog ug kadali motuhop sa kalisod sa katawhan ug sa mga panginahanglan, nakapahimo kanimo'ng usa ka hingpit nga pangulo, lider ug tigdala sa tingog sa katawhan.  
 
Sa imong pagdawat sa dili yanong pagsuway sa imong pagkatawo, ang tanang pagsakripisyo, kahago ug pagtukaw sa adlaw ug gabii agi ug pangandam sa dakong bugno sa prinsipyo ug pagsalig, ikaw ang nagmadaugon. Gasa ka sa tinuod nga katawhan'g nagmata ug naglaum ug kausaban. Higala, amahan, suloguon ug miyembro sa yano’ng mga pangandoy nga mosungasong sa mga tampalasan ug mapahimuslanon sa gahom, kini ang mga tukod ug haligi  sa pangamhanan nga  imong gibarogan, kini ang imong dapigan sa pagsubay sa tul-id nga dalan.
 
Sa imong pagtikang sa bag-ong buluhaton ug mga atubangonon'g hagit sa imong mga gimbuhaton sa buhatan pagka Gobernador, buligan ka sa katawhan, ubanan ka ug  kahayag sa kaayo, lantip nga panlantaw ug   panabot sa paghukom alang sa kaayohan sa katawhan.
 
Mabuhi ka!!!  Daghang salamat sa imong pagdawat sa tahas nga gisang-at sa imong abaga. GOV. JUN DAVIDE.