KADAUGAN UG KAPAROTAN

james bond's picture

 
 
KADAUGAN UG KAPAROTAN
 
padulngan ug sangpotanan,
ang kadaugan ug kaparotan,
 
kadaugan
 
kadaugan sukwahi sa kaparotan,
paningkamot maoy iyang  gigikanan,
buhaton, kuptan, kabyonan ang tanan
kahago,  singot, kusog,  hasta  puhunan,
ibubo  aron kab-oton lang ang    kadaugan,
ikalipay, kini ang giilogan sa kadaghanan, 
daghan ang mangamahan ug  kadaugan,
 
kaparotan
 
ang kaparotan yam-iran, sumsoman
maghinuktok, mingaw ug minghoy,
may magsabasaba  mura'g basa'ng itoy,
may manglipaghong nga maparot,
dili magpapilde,  magsige ug bagotbot,
yawyaw niya dili mahurot, daw mamaghot
kadaugan sa nakadaug iyang ipanghimaraot, 
 
ang pagkadaug ug pagkaparot
dili  kaatrasan, dili   kabalibaran,
kini ang subay sa imong binuhatan,
sa katawhan ikaw gihukman!!