BUTA

james bond's picture

BUTA
 
ngitngit, mingaw ug haw-ang,
hubo sa talan-awon'g pinasagdan,
tingog ang gamitonon'g gabayan,
hiram ug simhot dali’ng madangpan,
kon hagit sa pag-ila,  pag-ila ila ang hisgotan,
 
ang pulong buta, nahimong sanglitanan
may gugma’ng buta, mag-unggoy’ng buta
may magdala’g kabo,  magpaila’ng  buta
ang pulong buta, pagpaila nga siya buta
mahimong puhunan sa  nagpakabuta,
 
may mapandol ug matakilpo,
adunay mapakong ug masuko,
dagko’ng hitak sa kamapasagaron,
siya nahitumpawak, nagpa-ulipon,
kahibudnganan kay dili siya buta,
 
tanan dayag makita sa iyang mata,
sa pag-amping diay siya nabuta,
pangandoy sa kahayag gikalimtan na niya,
sa iyang pagbutabuta ug pagpakabuta,
ganti's kaparotan maghulat ra  kaniya!!!