ANGHEL NGA MAGBALANTAY

james bond's picture

 
 
Siya ang atong gabayan ug sandiganan,
Sa kangitngit ug kahayag makig-uban,
Sa tul-id ug likuong panaw ikaw ubanan,
 
Siya ang anghel nga magbalantay
Mopawala sa  nagyuko nga kalaay
Moalalay,  dili  magpanuko’ng mosagakay,
 
Mohumpay sa kamingaw ug katugnaw
Subhan niya ang kainit nga dala sa huwaw,
Mopainom  kon mohabol ang kauhaw,
 
Ampingi, hugti ang pagbuhat ug tinarong
Sa makanunayon, ikaw iyang aswaton
Anghel nga magbalantay, dala niya ang katarong!!!