ANG BUGNO SA MGA TIGULANG

james bond's picture

 
ANG BUGNO SA MGA TIGULANG
 
Buhat kini nga sagol pabuhi sa dugo,
May magsaguyod ug magkangokango,
May binabaay, may ipaagi’g  kinusiay,
Mga  gininhawa mag-abot,  dili tunhay
 
Sa pahinayay,  mga  lantay  mahugno,
Kon mga tigulang   magbugno,
Kuno kusog pa   moyangoyango
Apay diay  kutob na lang sa dukoduko,
 
Kon mapasagdan, mangataltag hasta dugho,
Buhok mangaupaw,  tanang kusog ibubo
Bisan sa katigulangon, kining tanan mahitabo,
Pagbati nila mag-umido, sila magtungkawo
 
Bisan pa sa dagtom ug awop nga  kahaponon,
Sila gakson ug agakayon, sa kunotong pahiyom,
Ang kangitngit nga nagsabak sa palibot, dagkotan,
Pabilo sa kagabhion alalayan ug pangandaman.