ADLAW SA MGA INAHAN

james bond's picture

 
 
 
ADLAW SA MGA INAHAN
 
Kini ang halad nga adlaw sa binuhat nga nagtukaw,
walay kukahadlok nga miatubang, sa mga pagsuway,
sa kalisdanan sa pagpakatawo,
 
Adlaw ug gabii, iyang gipakigbatukan ang hagit sa kalibotan, ang pagmatuto,  pag-amuma,  ug pagtudlo sa maayong pamatasan ug pagtulon-an.
 
Pagkamabulokon, pagkataas na sa panahon nga atong latason, apan nagkahiusa ubos ning landong sa atong pagpaila sa atong utang kabubut-on.
 
Mabuhi siya, ang nag-inusarang binuhat nga gigikanan, ang naghupot ug  tago-angkan, ANG INAHAN.