quirbzzz's blog

Ang Kinaiyahan, Atong Ampingan

Ang Kinaiyahan, Atong Ampingan

 

Ang huyuhoy sa linaw ug mabugnaw’ng hangin,

Naghupay sa kaguol na akong gihambin,

Daw hapuhap nga migakos ning akong abaga,

Makawagtang sa mga suliran ug tanang kabalaka

 

Kaanindut sa huni ug tingog sa mga balud,

Samtang ang hinay na hangin, sa baybayon gihatud,

Ug ang pagsaw’p sa adlaw, ang kagabhion nihaluk,

Mga bitoon ako ng malantaw, mga mata mitutok

 

Ang dagayday sa tubig sa mga kasapa-an,

Naghatag ug kinabuhi sa tanan niyang maagi-an,

Padayon nga maghatag gikan sa tinubdan,

Aron magpabilin ang kinabuhi sa mga hayup ug tanaman

 

Ang atong mga kabukiran ug mga kalasangan,

Ung ang mga bulak nga miturok sa daplin sa dalan,

Na karon gihabulan sa tam-is nga alisngaw sa tun-og,

Syndicate content