Bisayan Lyrics for "Those Were the Days, My Friend"

I just minted Bisayan lyrics for one of my favorite melodies from nostalgia lane. I respectfully solicit your comments, good, bad, indifferent or otherwise constructive, disparaging, etc. (Sung to the music of "Those Were the Days, My Friend")

 Bisayan lyrics for “Those Were the Days my Friend.”

Hapdus handomon ang kagahapon

Tang mga pangando'ng nawagtang

Tubod sa kalimot ang mga luha

Nga naghugas ning kalag nga samaran.

Di ko hikalimtan, Atong kaghapaon

Sa paningkamot bug-os nagantos,

Atong gui-ampingan, Pangandoy'ng matuman,

Bisan ug damgo lang ang madangtan.

Tra la la la la la, la la la la la la, etc.

 

(2)

Tugob sa pagla-om king handurawan

Nga nagdasig sa damgo'ng guihidlaw

Sa pagamoma nga makapukaw

Ug mithing banag banag nga tuman.

Di ko hikalimtan, Atong kaghapaon

Sa paningkamot bug-os nagantos,

Atong gui-ampingan, Pangandoy'ng matuman,

Bisan ug damgo lang ang madangtan.

Tra la la la la la, la la la la la la, etc.

 

(3)

Kining baraha sa kapalaran,

Walay tupong and kapintas

Walay bili nga guiti-aw ti-awan,

          Ang pakigbisog dili mokupas.

 

          Di ko hikalimtan, Atong kaghapaon

Sa paningkamot bug-os nagantos,

Atong gui-ampingan, Pangandoy'ng matuman,

Bisan ug damgo lang ang madangtan.

Tra la la la la la, la la la la la la, etc.

          Di ko hikalimtan, Atong kaghapaon

Sa paningkamot bug-os nagantos,

Atong gui-ampingan, Pangandoy'ng matuman,

Bisan ug damgo lang ang madangtan.

Tra la la la la la, la la la la la la, etc.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Decided to post the revised version here by bugtong_mananguiti (not verified)
Revised version has been posted elsewhere by bugtong_mananguiti (not verified)
Toilsome affair by bugtong_mananguiti (not verified)