Genamos_US's blog

Genamos_US's picture

Ang Estudyante, Bidyo ug Ang Unibersidad (Dili Pa Ulahi Ang Tanan)

Ang Estudyante, Bidyo ug Ang Unibersidad (Dili Pa Ulahi Ang Tanan)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga pamantalaan, radyo ug sa kahanginan
Nagbansiwag ang balita sama sa gipistahan
Ang eskandalosong bidyo ang naugkat
Ang mga sugbuanon natingala ug nakurat

Apan sa unsang hitabo ug pagkabutanga
Ang ilang sekreto nakaipsot ug nag-una
Ang bidyo milupad sama sa bakunawa
Nga mibutho sa kalibutan na miguwa

Ang duha wala pa gayud makontento
Nakahukom na kuhaan nila og bidyo
Sa pagtimaan sa gugmang hilabihan
Nga naghubo sama ni Eba ug ni Adan

Duha ka managhigugmaay
Sa tam-is na gugma misulay
Duha ka mga pagbati gilumay
Sa lawasnong tawag nagtagay

Duha ka mga batan-on na gugma
Nagsinukliay sa ilang romansa
Sa pribadong lawak sila gidala

Genamos_US's picture

Si Tikyu Ug Si Inday

Si Tikyu Ug Si Inday
Genamos_US of Washington DC, USA

Aduna akoy na mahinumdoman
Sa mga nanlabay nga katuigan
Kabahin sa among silingan
Ang kinabuhi nila pagahisgutan

Si Tikyu ug si Inday mga buotan
Bisag pobre malipayon silang tanan
Si Inday nga labandera ug tindera
Si Tikyu mangangasal usab siya

Si Tikyu ug Si Inday managhigugmaay
Nagkita kuno sila sa plasa nga gamay
Gumikan sa tinda ni Inday nga kalamay
Si Tikyu nga mipalit murag gilumay

Dinha kuno nagsugod ang tanan
Ning sugilanon sa gugmang hilabihan
Matud pa ni Inday, si Tikyu kuno siaw
Kay ang gugma kuno niya murag linogaw

Linogaw kuno kay simple ra og lami
Asin o asukar o bisag walay subak malami
Si Tikyu nga walay bisyo ug dili moinum
Sa kanunayng moulig sayo ug modumdom

Genamos_US's picture

Ang Adlaw Sa Mga Kasingkasing

Ang Adlaw Sa Mga Kasingkasing
By Genamos_US of Washington DC, USA

Makalingaw gayud ning uban
Kon Pebrero na gani ang hisgutan
Usa ra gayud niini ang paingnan
Mao ang Adlaw Sa Mga Dughan

Buwan nga daghan ang magsalimoang
Sa gugmang hilabihan na makaboang
Kadaghanan kanila ang mag-atang
Labi na kadtong mga dughan nga piang

Mga Parke, Sinehan ug Pribadong dapit
Nagsaulog sila sa gugmang tam-is ug pilit
Apan adunay usab uban na nga minghoy
Gumikan sa kanhing gugma sila na pusoy

Halinon kaayo ang mga bulak ug tsokolit
Mga nanimpalad sa gugma ang namalit
Kasagaran kanila mao gyud kini ang idalit
Pahalipay nila sa ilang gugmang misinggit

Pagatam-is ra ba sa gugma kung bag-o pa
Bulawanong kalipay ug pagbati sa usag usa
Apan sa pagtalikid sa panahon may motumaw

Genamos_US's picture

Ikaw Ang Ginasampit Ning Dughan

Ikaw Ang Ginasampit Ning Dughan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ikaw ang tinubdan sa gugma kung dako
Bisan pa ang gugma mo wala nay pako
Milupad sama sa hangin ug nahanaw
Mga pagbati kung ngano ikaw nahilaw

Bisan karon wala kana sa akong kiliran
Mga handumanan nagpabiling bulawan
Mga kagahapon kanunayng nagauban
Matag adlaw dili ko gayud mahikalimtan

Ambot kung ngano gayud dili ikaw mawala
Ning dughan ko ug sa akong hunahuna
Pagatudloi kining akong kasingkasing
Nga kanimo dili na gayud mobagting

Matag adlaw ang ngalan mo gisampit
Ning dughan ko bisan pa napuno sa kasakit
Hinginli kining dughan ko sa pagdumili
Kon ngano ba gayud ikaw ang akong napili

Pukawa kining akong kasingkasing
Sa ngilit sa kamatuoran kini napaling

Genamos_US's picture

Mga Pag-ampo Kang Senyor Santo Niño

Mga Pag-ampo Kang Senyor Santo Niño
By Genamos_US of Washington DC, USA

O Senyor Santo Niño, naga-ampo kami kanimo
Ilawom ning dughan nangayo kami og pasaylo
Ikaw ang among tingpanalipod ug kadangpan
Sa among mga suliran ug sa mga kalisdanan

Ikaw ang among Patron ning among dakbayan
Sa Sugbu, sa Pilipinas ug sa tibook kalibutan
Ikaw gayud ang milagrosong imahe nga balaan
Sapwanga ang among kinabuhi ug kanimo itugyan

Tan-awa kining among mga kasingkasing O Ginoo
Na mahalikay sa mga katalagman ug mga peligro
Lamdagi kining among mga hunahuna sa kanunay
Sa pagbuhat og maayo ug sa kasaypanan mahalikay

Hupaya kami sa imong malumo nga kasingkasing
Aron ang among kinabuhi padayon sa pagbagting
Bendisyoni kining among mga hunahuna ug pulong

Genamos_US's picture

Ang Gugma Ko Kanimo Labaw

Ang Gugma Ko Kanimo Labaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Panahon kadto sa tinglagas
Mga dahon sa sanga nanglagas
Ang hangin miabot mabugnaw
Uban sa mga panganod nga siaw

Makita ang mangiob nga kalangitan
Ang mamingaw nga mga kakahuyan
Ang nagpasad ang mga dahong laya
Nga gihabulan ang tabonon na yuta

Gilantaw ko ang mga panganod
Ibabaw sa mga kakahuyan gianod
Gibati ko ang panahon sa kabugnaw
Ang dughan ko napuno sa kamingaw

Matud mo ang gugma ta moluntad
Sa umaabot nga katuigan gihalad
Kung ngano ikaw sa kalit nahanaw
Ning kasingkasing ko kanimo giuhaw

Asa naman ako paingon dinhi karon?
Na ang kalibutan ko dili na mabulokon
Abi ko, imo akong ubanan sa hangtod
Ang gugma ko kanimo ug ikaw nasayod

Ang mga saad sa mga managhigugmaay

Genamos_US's picture

Ang Dagan Sa Akong Kahaponon

Ang Dagan Sa Akong Kahaponon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkahanap sa langit ning kahaponon
Nga naputos sa yamog ang talan-awon
Hamoghamog na ulan ang mitaliwan
Ang mamingaw na palibot natilawan

Nabasa ang yuta sa naghilak nga langit
Gibiyaan sa adlaw nga wala siya gisampit
Mga dahon na ngapagba sa iyang punoan
Gitayhop sa hangin nga gikan sa amihan

Malaay na kahaponon ang miabot
Ang mabugnawng kagabhion taliabot
Ang kilomkilom dili na gayud magdugay
Ug ang akong panihapon ako nang giaray

Gilantaw ko pag-usab ang gawas
Mangiob na kalangitan gidimalas
Apan ang mga tanaman naghudyaka
Kay nabusog sa uwan kung nakita

Nagpaingon nga gayud ang panon sa kangitngit
Milupad ang akong hunahuna sama gidagit
Gipadpad ngadto sa lapyahan sa kagahapon

Genamos_US's picture

Ang Akong Kinabuhi

Ang Akong Kinabuhi
(Ang estorya sa akong higala Bro. Mario Baladjay)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gibalik ko sa pagtan-aw  ang panahon
Ang yugto sa akong kinabuhi  isugilon
Napuno sa mga pagsulay ug kalisdanan
Ang naagian kung suliran nahiagoman

Niadtong lugar nga akong namat-an
Halayo sa siyudad ug sa kalamboan
Nagdako nga simple ug may pangandoy
Sa kinabuhi ug pamilya ako kining iasoy

Ang baryohanon kung kinabuhi napuno sa sugilanon
Mga prutas, utanon, manok ug isda among kalan-on
Ang malab-as na hangin sa among baryo gituboan
Ang malinawon nga palibot dili gayud hitopngan

Madaghang higayon nga akong nasugatan
Mga kalisdanan miabot  sama sa hangin amihan
Gihagwa sa sakit na gidala sukad sa akong kabataan
Kung sa uban pa wala na gayud kunoy kasulbaran

Genamos_US's picture

Panalanginan Kita Sa Dios

Panalanginan Kita Sa Dios
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagaampo kita nga panalaginan
Nagaampo sa kalinaw sa kalibutan
Ang kaayohan sa atong mga pamilya
Panalipdan unta sa matag disgrasya

Nagampo kita sa tanang mga kaayo
Unta makamao usab kita mopasylo
Sa nakasakit kanato ning kinabuhi
Na ang pagpanimaws  dili unta ipili

Nag-ampo kami sa kalinaw ug kahusayan
Gitugyan namo sa Imong kamot ang tanan
Ang mga kasakit ug pagsuway na hilabihan
Ang Imong gugma kanamo walay kausaban

Sa among mga sala Ikaw among gipasipad-an
Imo kaming gipasaylo ug ang tibook kalibutan
Gidungog nimo ang among mga pag-ampo
Gihatag Nimo kon unsay makaayo kanamo

Usahay kami Kanimo nagduhaduha
Labi na gihagit sa mga pagsulay gidala
Sa Imong kamaayo ug tim-os na gugma

Genamos_US's picture

Pagbuot Sa Kapalaran Siya Mapildi

Pagbuot Sa Kapalaran Siya Mapildi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Walay nagdahom sa nahitabo sa niaging adlaw
Ang duwa sa boksing daghan gayud ang napalaw
Duha ka mga maayong boksidor nagduwa
Ang arena napuno sa mga hugyaw ug hudyaka
 
Usa ka bantogan nga Pilipino batok sa Meksikano
Duha ka mga bagani walay kahadlok maintimano
Kung kinsa kanila ang masipyat sa ilang lihok
Makapanakla ang pangag ug dili makapamilok

Dili kini ang una nilang panagtagbo sa ring
Kon dili sa ika upat na kahigayon nakaboksing
Daghan naghinamhinam sa ilang sinumbagay
Mga bino ang gitagay pun-an pa sa pinustaay

Maayo ang sinukliay sa mga kinablit nilang kumo
Kay mao man kini ang misyon sa boskidor gisugo
Ang matag palibot napuno sa mga singgit ug tingog
Matag dumadapig nadasig sa kumo na makabungog

Syndicate content