Genamos_US's blog

Genamos_US's picture

Ang Diyos Kanunayng Nagmata

Ang Diyos Kanunayng Nagmata
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili nga gayud masabtan ang panahon karon
Moinit ug motugnaw lisod kining tugkaron
May adlaw nga moulan, aduna say motuang
Sama sab kini sa kinabuhi nga nagkabuang

Kasamok nadunggan sa bisan sook sa kalibutan
 Sa gawas o sa atong nasod kita hubaghubagan
Unsa naman ang atong mapaabot ning kinabuhi?
Bisag asa ta molingi, mga mata dad-on sa mga bati

Mao na ba kaha kini ang silot sa atong mga sala?
Limotlimotan nalang ang Diyos magmarkabahala
Mga kalingawan ug hudyaka bisag sa kadali mohupas
Mga katawhan gilingaw sa mga kalibutanong hiyas

Kinsa man ang mabasol ning mga kagubot karon?
Kining mga suliran gikinahanglang pagasulbaron
Kay basin kini mosangko sa dili pagsinabtanay
Mga katawhan magbuakbuak sa mga pagmahay

Genamos_US's picture

PagkaAlimoot Sa Panahon

PagkaAlimoot Sa Panahon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkainita karong panahona
Ang mga singot perming pilita
Mga katawhan nagbagotbot
Kay si haring adlaw namungot

Nindot unta nga ipahulay
Ning panahon nga pagkalaay
Apan dili usab ta makatulog
Kon way bintilador ang ikadulog

Kita magsige punay pamaypay
Kay walay hangin ang molabay
Daw ang tanan murag gikutasan
Sa pagkainit nga natagamtaman

Dili masabot ang gibati ko
Murag gihilantan milagubo
Nindot unta itugsaw ang lawas sa tubig
Aron matambalan ang kainit misandig

Ang kahayag sa gawas murag makabuta
Ang kasilaw sa adlaw nga dili maagwanta
Nahinumduman ko ang punoan sa bayabas
Nga didto ko mopasilong gikan nagbagtas

Gikuha ko ang lantay gigama sa kawayan

Genamos_US's picture

Ang Mga Kakulian Sa Tinghuwaw

Ang Mga Kakulian Sa Tinghuwaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Tinghuwaw nga gayud karon
Ang panahon sa tingbakasyon
Walay klase ang mga batan-on
Kay tingpahulay sa ilang pagtuon

Pipila kanila mopauli sa probinsiya
Aron didto ipahulay ang mga mata
Managlahi man ang mga aktibidadis
Ang atong tumong usa ra ang badlis

Mao kini ang atong pagahisgutan
Kun sa ting-init daghan ang kakulian
Mga sakit ug disgrasya ang maagian
Nga kini ang atong pagabantayan

Uso karon ang mga redtide ug piskat
Maglikay sa mga sakit nga pagkasikat
Labi nga sa mga publikong mga lugar
Dili kita mokumpiyansa ug maggosar

Hunahunaon ang atong mga kalawasan
Kay kini ang atong bugtong nga puhonan
Sa atong pamilya nga kita ang gisaligan
Sa inadlaw natong mga panginabuhian

Genamos_US's picture

Mga Anak Sa Kalye

Mga Anak Sa Kalye
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga estambay nga mga kabataan
Libot suroy walay igong padulngan
Nakat-on sa mga bisyo ug kabuang
Misiaw sa katilingban ug way undang

Nahungog sa mga ginadili nga drugas
Kay gitudloan man sa mga dagkong hudas
Mga inosente ang ilang mga panagway
Sa mga pagka-on kanunayng naglaway

Ang uban kanila nagpakilimos sa kadalanan
Gigamit sa mga sindikato nga mga pak-an
Gipanghukasan sa ilang kaboot ug pagkabata
Sa ilang mga edad nga unta magduwaduwa

Apan lagi managlahi naman ang panahon
Midaghan ang kabus nga mga batan-on
Ang ilang pamilya daw walay pagpakabana
Kun naunsa ang ilang mga anak nahidagma

Responsabli man unta kini sa ginikanan
Nga buhion ang mga bata sa kalibutan
Hatagan ug igong edukasyon ug giya

Genamos_US's picture

Mga Pagsulay, Pag-ampo Ug Grasyang Nadawat

Mga Pagsulay, Pag-ampo Ug Grasyang Nadawat
By Genamos_US of Washington DC, USA

Naga-ampo kami sa Dios nga panalanginan
Nga unta ang kalinaw sa kinabuhi matilawan
Alang sa among mga pamilya ug sa tanan
Nga panalipdan kami sa mga kalisdanan

Naga-ampo kami sa Dios sa mga pabulong
Sa katunhayan sa matag kinabuhi nagpadulong
Among giampo sa Imong mga kamot ang tanan
Nga wagtangon Mo ang mga pag-atos naagian

Samtang Imong nadungog ang mga yangongo
Gihatag Mo kanamo ang gugma nga way gitago
Bisag pa sa among kahuyang na kami nabilanggo
Nadawat gihapon namo ang grasya, gamay o dako

Giisip Mo kaming mga anak ug gipasaylo sa nabuhat
Ug sa mga kabulahanan nadawat kami nagpasalamat
Hani kon ang grasyang naangkon sama sa mga taligsik
Mahinay ug nagpat-ak pat-ak sa gihapon nalipay mipisik

Genamos_US's picture

Ang Merkules Sa Pagpabadlis Og Abo

Ang Merkules Sa Pagpabadlis Og Abo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Karon ang unang adlaw sa pagtimaan sa Semana Santa
Kita gipahinumduman sa Iglesia Katolika ang pagsimba
Balaan adlaw karon nga gitugon sa simbahan pagbisita
Aron sa paghatag timaan na tinood nga kristiyano kita

Usa kini ka karaang ritwal matag tuig nga atong gisunod
May nagkalainlain panahom kon ngano kita magtamod
Kabahin sa relihosong aspeto kini gisunod pa kaniadto
Gisugilon sa karaang tugon ni Jeremiah 6:26 ang pagtuo

Gihaw-ag kita sa Dios sa pagpinitensiya sa atong mga sala
Ang paghinulsol sa atong mga kasaypanan ug dili ibaliwala
Kay kini ang gisaad ni Kristo sa kalibutan ang kaluwasan
Sa atong mga sala si Hesus namatay sa pagtubos sa tanan

Mao kini ang adlaw nga kita gipahinumduman sa simbahan

Genamos_US's picture

Si San Pedro Calungsod Sa Sugbu

Si San Pedro Calungsod Sa Sugbu
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ika doce ka tuig nga ang milabay
Mga sugbuanon ug nasod naglipay
Nahimong biyato sa Iglesiya Romano
Ang bata nahimong hingpit nga Santo

Gisubay ang iyang kinabuhi kaniadto
Sulondon sa Dios ug usa ka sirbando
Usa siya ka garbo ug nag-alagad sa Dios
Ang iyang gugma nga walay pagkahiyos

Gipadala siya sa nasod sa Guam
Aron ang kristiyanismo ipahulam
Nahimong usa ka katekista ug sakristan
Misyonaryo ug usa ka batang buotan

Gisubay kun taga asa ang iyang kagikan
May upat ka dapit ang niangkon gigikanan
Ang lugar sa Ginatilan ug Tuburan sa Sugbu
May Loboc sa Bohol ug taga Leon sa Iloilo

Sa iyang pagkakatorse anyos nga katekista
Siya gipaedukar sa mga pari sa Hiswesta

Genamos_US's picture

Ang Mga Luha Sa Kadlawon

Ang Mga Luha Sa Kadlawon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gipukaw ako sa akong pagkatulog
Nakamata ako daw adunay nahulog
Alas kuwatro nga kadto sa kadlawon
Nag-inusara ug ang palibot malinawon

Gibasa ko pagbalik ang kanhing sulat
Gikan sa akong asawa ug akong gibuklat
Ang matag pulong gisulat maundanon
Pagmahay ug kamingaw ang sugilanon

Gihunahuna ko sila ang akong pamilya
Nga wala ko makauban karong panahona
Nag-aginod ang mga adlaw nga naglakaw
Nagpaabot kanus-a ang adlaw mahilaw

Ang gugma ug kahinam ang gibati ko
Sa akong pamilya daw dili kini kompleto
Gilantaw ko sa langit ang mga bitoon
Kon ila ba kining nakita akong pagaisipon

Kay didto akong isulat ang gugma ko kanila
Sa panagway sa langit kini ilang mabasa
Malipayon akong naghunahuna sa kanhi

Genamos_US's picture

Ang Kamingaw Sa Kahaponon

Ang Kamingaw Sa Kahaponon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkalaay ning mabugnawng kahaponon
Nahilayo sa pamilya sakit palandongon
Nag-inusara nagpaabot kanus-a ang kagabhion
Aron ang mga sunod nga adlaw pagapaklion

Gimingaw ako kanila sa matag adlaw nga tanan
Giampo ko sila nga mahilayo sa mga kalisdanan
Kapisgay sa panlawas ug kalipay sa kinabuhi
Nga nanghinaot makita ko sila ug ako makauli

Apan lagi wala akoy mahimo sa pagkakaron
Kay aduna pay mga kakulian nga atubangon
Sa telepono ko lang sila madungog ug mahinabi
Matag tikang sa adlaw gihandom ko sila ang gibati

Samtang ako mipahulay ning ilawom sa kahoy
Nagpalabay sa oras ug naghukna sa kakapoy
Nadungog ko ang dakong huros sa hangin
Mga panganod nagdali milabay nagpabilin

Apan sa wala madugay ang adlaw misidlak

Genamos_US's picture

Ang Diyos Ang Bahala Sa Tanan

Ang Diyos Ang Bahala Sa Tanan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Taliabot ang paniudto
Ordinaryong adlaw kadto
Mga katawhan nangandam
Sa balon naghinamhinam

Sama sa naandan mga adlaw
Ang uban sa radyo nagpaminaw
Sa ilang tagsatagsa ka programa
Kinabuhi padayon sa walay sama

Apan sa walay pananghid
Ang dakong linog nagpaniid
Nibutho nga walay kalooy
Nasoko ang tanan naminghoy

Madaghan ang nangalisang
Misayaw ang yuta nagkaboang
Ang uban wala nakabantay
Nga linog diay nga makamatay

Mga Siyagit, hilak ug dangoyngoy
Mga abaga daw nangahoyhoy
Ang uban nagkatigulaag og dagan
Kay nahadlok sila matumpagan

Aduna pay teks nga gipakatap
Mensahi puno sa mga katahap

Syndicate content