Genamos_US's blog

Genamos_US's picture

Ang Talagsaon Nga Pasko

Ang Talagsaon Nga Pasko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mitulo ang akong mga luha
Sa internet bidyo kung nakita
Kaliwasan sa bagyong Pablo
Ang kadaut walay ikabaylo

Daghan ang mga nabiktima
Nangaangol  o namatay sila
Baha, lanslayd ug uban pa
Sama sa lugar sa compostela

Mga kabukiran nga nangaopaw
Mga Kahoy gipamotol gisurambaw
Resulta nga nagdala og signos
Sama sa kandila nangaopos

Nihit ang mga tubig na mainum
Poste natumba way nagdahum
Mga kabalayan daw giyatakan
Lumolupyo walay kadaganan

Mga damgo nga nangapukan
Mga dangoyngoy nadunggan
Mga hilak, pagmahay ug pagbasol
Sa mga nabiktima kini naghasol

Lugar nga nindot  pa kaniadto
Karon sama sa bulkan mibuto
Nangapayhag nga kapatagan

Genamos_US's picture

Pangilad Pinansyal (Financial Scam)

Pangilad Pinansyal (Financial Scam)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Perting pagkalanoga nga milugapak
Sipa pa sa dinamita ang mihapak
Sa atong nasod na dili palang dugay
Ang nahitabong pagpangilad misuway

Gipang-ilad sa ilang mga namuhunan
Sa dakong interes kuno sila gipasaligan
Ang kuwarta na ilang gibubo matilawan
Naengganyo sa dakong pasalig maadunahan

Dili lang kay milyones ang mga natahan
Kon dili bilyones ang dakong gihisgutan
Nangiyawat sa dakong tubo sa ilang kuwarta
Masdako pa sa interes sa bangko mga higala

Linibong mga katawhan ang nabiktima
Sa usa ka Malaysian ang nagpasiugda
Mao kini ang pinakadakong pagpangilad
Sa kasaysayan sa atong nasod napadpad

Mga yanong katawhan ang mga nabiktima
Aduna poy mga propesyonal nadisgrasya

Genamos_US's picture

Ang Paskohanong Bagyo

Ang Paskohanong Bagyo
By Genamos_US of Washington DC, USA

May talagsaon nga bagyong miabot
Ang mitugpa sa Mindanao gisapot
Mga lugar maagian sa dakong  kadaot
Daghang kinabuhi ug propredad nalaot

Gihasi ang mga katawhan sa kalisdanan
Ning pasko nagdugang lang sa mga suliran
Dakong epekto sa atong nagluyang nasod
Labi na sa nasudnong ekonomiya kita napaod

Ang kinaiyahan karon dili na gayud masabot
Si Sendong kaniadto ug karon si Pablo milusot
Mga bagyo kung masoko sila manghagis
Mga kinabuhi ginanghulga sa walay lalis

Asa man kita mopaingon ning atong kinabuhi?
Nga napuno sa mga kakuyaw ug kita nagkapuliki
Matag sook ning kalibutan mga kadaot  nakit-an
Dili nato masabtan ang kapalaran nga gibaharan

Mga pag-ampo  nga maoy atong bugtong hinagiban

Genamos_US's picture

Salamat Inday Miguel

Salamat Inday Miguel
By Genamos_US of Washington DC, USA

Walay pulong mahisulat sa akong gibati
Kahaw-ang ug kasubo ang adlaw kung bati
Ang imong pagpanaw nga kanamo sa kalit
Kay gisugat na ikaw sa mga anghel sa langit

Ang kaisog ug kapait sa kasub-anan miabot
Among sulayan ning dughan ang pagsabot
Higala, nganong ikaw sa sayo milakaw?
Kung ngano ang kamatayon ikaw giduaw

Gibuhian nga ikaw sa mga kasakit ug pag-antos
Kining among dughan nagbangotan sa kahapdos
Kun hain man ikaw karon gibutang sa langit
Nanghinaot kami na ikaw sa kalipay gidalit

Sa among kasingkasing higalang Marlon
Ikaw magpabilin buhi sa kanunay Agalon
Mga pasiaw ug ang imong tingog makalingaw
Matag programa nimo sa radyo kami nagatukaw

Angay gayud ning hinumduman natong tanan

Genamos_US's picture

Halad Pag-ampo Ni Kang Marlon Bellita

Halad Pag-ampo Ni Kang Marlon Bellita
DJ Inday Miguel/Reporter/TV Patrol Cebu
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Ginoo, akong gihalad kanimo
Kining akong tinahod na amigo
Nasakit  karon ug nagalisod
Sa kahimtang siya napaud

Among gitugyan kanimo ang tanan
Napanalipdan mo siya sa mga kakulian
Hatagi siya og kalagsik ug kabaskog
Sa iyang kinabuhi karon nalimbasog

Lig-ona ang iyang kaugalingon ug pagtoo
Kanimo Dios ikaw among gipasigarbo
Walay imposibli  kanimo na dili mahimo
Sa imong gahom ug gugma na pagkadako

Luwasa si Marlon Bellita o Diyos
Ug haboli siya sa Imong mga gakos
Ipahilayo siya sa ngilit sa kamatayon
Aron makauban namo siya sa sunod higayon

Among gipangaliya kining tanan sa krus
Na pasayloon mo siya sa mga sala milapdos

Genamos_US's picture

Ang Mayor Nangita Sa Baktin

Ang Mayor Nangita Sa Baktin
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nangaukay ang tibook nasod
Sa usa ka dakong balita misulod
Didto man kini nahitabo sa Davao
Ang usa ka krimen nga misumaw

Gipangita kuno ang usa ka baktin
Nga dili ordinaryo na nagdiindiin
Ang gipangita kuno dili kini baboy
O kaha hayop nga nagbagdoybagdoy

Alyas lang kini sa usa ka tawo

Genamos_US's picture

Katilingban Magpakabana Sa Nasod

Katilingban Magpakabana Sa Nasod
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagpaminaw ako sa panghitabo sa atoa
Mga krimen ug abuso pagkadaghana
Labi na ang naghimo mga otoridad sila
Mga kapulisan nalambigit pagkakuyawa

Ang uban nagpabadlong pagamalditoha
Ang imahe sa kapulisan namansahan na
Nalambigit sa mga krimen pagkasipata
Mga katawhan nag-antos ug pagkalooya

Lahi nga gayud ang panahon karon
Ang kinabuhi dako pang subangonon
Walay kasigurohan ang atong seguridad
Kay giduwaduwaan kini sa mga otoridad

Dako kining hagit sa matag usa kanato
Kay makabalda kini sa atong paglambo
Ang pagtimbayayong ug pagpakabana
Sa atong katilingban ug kita magbanha

Dili malimod nga dili sayon kini buhaton
Kay ang mga katawhan walay proteksyon

Genamos_US's picture

Sayaw Na Gangnam Style

Sayaw Na Gangnam Style
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagkatawa ako nagtan-aw sa bidyo
Sa usa kasikat nga rapper na asyano
Ang iyang kanta nga simpli ra kaayo
Apan daghan gayud ang nakagusto

Gihingalan nila ang sikat na sayaw
Gangnam Style nga daghan nalingaw
Makawala sa mga kalaay ug kamingaw
Mag-iniktin sama sa kabayo nga naglakaw

Bisag ang kanta dili ko gayud masabtan
Apan makadasig ang tonada na hilabihan
Akong gisulayan ang pagsayaw ganiha
Sa sinugdanan ang estiping pagkalisora

Apan sa tanto nakong diniyos nga praktis
Bisag ang mga tiil nagkasapid nag-ikis-ikis
Kalingawan nga nagdala og benipisyo
Kay ang sayaw matawag og ehersisyo

Adunay mga estiping nga murag naglatigo
Mag-ambak-ambak murag kabayo nagdamgo
Nagtingsi gasayaw uban ang kanta mga amigo

Genamos_US's picture

Magmatinud-anon

Magmatinud-anon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkaanindot tagamtamon ang kinabuhi
Kon ang katam-is sa gugma ang naghari
Ang matag momento nahitabo  may balor
Kay ang kalibutan naputos sa mga kolor

Bisan usahay ang kinabuhi ta maang-ang
Sa mga pagsulay ug kalisdanan makimpang
Ikaw sa kanunay kanako nagpabilin lig-on
Kay ang imong gugma ug pagsalig bililhon

Usahay may panahon ikaw mangluod kanako
Sa gagmayng butang masaypan hinoong dako
Nasabtan ko ikaw ug ikaw akong gipasabot
Kay usahay ang garbo matandog molugnot

Dali ko ikaw gitapin-an sa akong mga gakos
Aron ang imong sapot mawala ug molahos
Kay sa dayon ang halok mo ang imong ibalos
Ang kasingkasing ko murag gayud malumos

Lami gayud kung may nagpangga kanato
Kay ang kinabuhi napuno sa kalipayng dako

Genamos_US's picture

Ilegal Na Pagpanagat

Ilegal Na Pagpanagat
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nahinulong ako nagtan-aw sa isla
Sa kaanindot misiga akong mga mata
Ang dakong wanang sa dagat  pagkalinawa
Kay murag ang mga isda pagkaabunansiya

Mga bata nangaligo  sa daplin baybayon
Nagdakupdakop sila ug sa kalipay naulipon
Ang mga siaw na balud nakighagwa
Sa kusog sa hangin mga balud nabugha

Simple ra gayud ang kinabuhi sa maong isla
Ang pagpanagat maoy panginabuhian nila
Kay udto man lagi kadto ug ang uban namahulay
Ilawom sa punoan sa talisay naniudtog buskay

Apan akong nabantayan ang ilang mga sakayan
Walay bisag usa nga pukot ang akong nakit-an
Mga bakanteng planggana, taro ug sudlanan
Apil na ang lamparilya na gamiton pangsug-an

May usa ang misinyas na bitbiton ang kahon

Syndicate content