Genamos_US's blog

Genamos_US's picture

Ang Nagduka Nga Sapa Uban Ang Gugma

Ang Nagduka Nga Sapa Uban Ang Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang kalinaw miduaw sa kalibutan
Nag-awitan ang mga kalanggaman
Mga dahong laya sa daplin nangalagas
Kay gitayhop sa hangin nga lab-as

Ang bugnawng huyohoy walay sama
Linaw ang tubig na pagkatin-awa
Kay gidan-agan sa nangidhat nga adlaw 
Samtang ang pughawng langit nagtan-aw

Dili halayo sa akong panan-aw
Ang punu-an sa mangga nga lunhaw
Kaniadto gamay pa ang punu-an
Matag hapon among pagkaduawan

Sama sa hangin ang panahon milabay
Ang kausaban sa palibot ang gisaysay
Gianod ang hunahuna sa kagahapon
Didto natawo ang gugmang naulipon

Ang sapa maoy saksi sa maong gugma
Duha ka kasingkasing nga nagkahiusa
Mga bahakhak, talidhay ug katawa
Gisawhan namong duha sama sa grasya

Genamos_US's picture

DIDTO SA BUWANGAN

DIDTO SA BUWANGAN
By: Genamos_US of Washington, DC USA

Mga yangongog ug mga kasikas sa palibot
Sa matag daplin mga nawong ako nahimoot
Nagkalandrakas ang imahe sa mga panagway
May nagtingsi, naminghoy apan way panudlay

Abi ko gikabuhi kay nangluspad man nagpungko
Pildero diay sa sabongan maong nagdukoduko
Timaan nga nagmahay sa iyang gipustahan
Narimatsi hinoon ang iyang panudlanan

Alegre kaayo ang matag palibot bisan og gubot
Mga sabongero nagdala sa ilang mga abobot
Nagbitbit sa ilang manok hiniktan nga pinayongan
Hadlok sip-onon ang sunoy kay sa nahingtungdan

Porbida kon mao kining kahimtanga
Ang ruydahan napuno sa mga bisita
Nagpaminaw kon asa ang kusog nga sultada
Sa meron o wala mura ang mga mata ni Angelita

Genamos_US's picture

Dungga Ang Among Mga Pag-ampo Senyor Santo Niño

Dungga Ang Among Mga Pag-ampo Senyor Santo Niño
By Genamos_US of Washington DC, USA

O Senyor Santo Niño, naga-ampo kami kanimo
Ilawom ning dughan nangayo kami og pasaylo
Ikaw ang among tingpanalipod ug kadangpan
Sa among mga suliran ug sa mga kalisdanan

Ikaw ang among Patron ning among dakbayan
Sa Sugbu, sa Pilipinas ug sa tibook kalibutan
Ikaw gayud ang milagrosong imahe nga balaan
Sapwanga ang among kinabuhi ug kanimo itugyan

Tan-awa kining among mga kasingkasing O Ginoo
Na makalikay sa mga katalagman ug mga peligro
Lamdagi kining among mga hunahuna sa kanunay
Sa pagbuhat og maayo ug sa kasaypanan mahalikay

Tagai kami sa igong kabaskog sa matag adlaw
Aron ipadayon namo ang Imong pagbuot ug laraw
Ayaw kalimti ang among mga tagsatagsa ka pamilya
Nga nagaampo Kanimo Sa Imong proteksyon ug grasya

Genamos_US's picture

Sa Tumoy Ning Mga Kabalaka

Sa Tumoy Ning Mga Kabalaka
By Genamos_US of Washington DC, USA

Wala ba kamo mahibulong sa panahon karon
Matag abli nato sa radyo ug kaha sa telebisyon
Mga kasamok sa kalibutan mao ang sugilanon
Dili mabangbang ang mga kabalisa sa panahon

Matag pakli nato sa pahina sa pamantalaan
Nagbalikbalik nalang ang mga gipanghisgotan
Nagbansiwag ang mga yangongo ug sumbong
Katawhan batok sa goberno dili na ikahibulong

Katalagman, gubat man ug sakit ang mikanitkanit
Kini ang anino sa kinabuhi sa tawo na kita gihagit
Mga tilimad-on nga nagtangag ug dakong tubag
Mga tagnatagna ug mga pangagpas nagbansiwag

Kon may kamatuoran ba ang nahisulat sa bibliya
O kaha ang mga pamahayag sa habig sa siyensiya
Kon hain kanila ang may kahulogan alang kanato
Labi na sa mga nakaapekto sa atong mga pagpuyo

Genamos_US's picture

Si Esyot Nakapisos

Si Esyot Nakapisos
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga sinul-ob nga sinina og pantalon
Sa planggana nagtapon-og ang labhonon
Si Esyot nagkapuliki kon unsay unahon
Kay si Misis niya wala nay sul-obon

Nagtabisay ang mga singot ni Esyot
Sa daplin intawon puno sa bagotbot
Mga mata gasiga nga murag napungot
Sa yawyaw ni Misis nga wa pa mahurot

Kay si Esyot diay gahapon pa gisugo
Nisibat sayo wala pa gani kono maligo
Nagdalig yampungad didto sa tigbakayan  
Kay kusog kono ang sultadang nadunggan

Nagkagubot ug nagkayagaw ang ruydahan
Tingog sa mga sabongero maoy madunggan
Mga sunoy nagpabuhagay sa ilang tingog
Gipasikadsikad aron molabok konog kusog

Ang uban sa daplin nagtingsi nagtan-aw
Sa ilang mga manok gikuptan nalingaw

Genamos_US's picture

Mga Yangogngog Kaniadto Ug Karon

Mga Yangogngog Kaniadto Ug Karon
By Genamos_US of Washington, DC USA

Busina sa mga sakyanan makabungol
Pun-an pa sa  singit sa mga sugarol
Ang uban nagbagotbot ug nagbagolbol
Naghantak sa daplin busloton mga purol

Masadya ug samok ang mga kadalanan
Nagpunsisok ang mga dyip ug sakyanan
Adunay mga kadalanan sa polis gisirad-an
Kay giayo ang mga busloton na mga dalan

Adunay naga-inum sa daplin ug nagatagay
Mga tuba ug bino sa botelya nagsumbagay
Pun-an sa mga nahubog ang tingog nagbitay
Bisan pag nagapagaw wala gayud gisaway

Usahay ang mga yangogngog makahupay
Gihabolan ang mga kamingaw ug kabudlay
Ang uban gipakita ang mga mini na kalipay
Daw walay lama na mga suliran ug pagsulay

Lahi ra gayud ang yangogngog didto sa bukid
Mga tingog sa kahayopan mao ray masugid

Genamos_US's picture

Duha Ka Dagway Sa Pagsabot Ug Pagpasaylo

Duha Ka Dagway Sa Pagsabot Ug Pagpasaylo
    (Kabahin sa Pari ug ang Dalagang Inahan)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili palang dugay ang tanan naukay
Ang Iglesia Katolika giduaw og pagsulay
Tali sa usa ka Paring bisaya nga gisumbong
Sa usa ka pamilya ug sa medya mipasilong

Adunay usa ka bidyu nga gipasadpasad
Sa tibook kalibutan kini milupadlupad
Ang usa ka Pari wala gayud ka agwanta
Sa gipadayag niyang gibati ngadto sa dalaga

Nahitabo kini sa alaot nga adlaw sa bunyag
Ang sermon sa pari nanumbra ug nahisalaag
Gitambungan sa mga higala ug iyang pamilya
Ang talagsa-on nga bunyag wala nila damha

Abi nila halandomon ang sermon ni Padre
Apan giyawyawan ang dalaga murag serpente
Naglanoglanog ang tingog nga makabungog

Genamos_US's picture

Ang Empanada Ni Inday

Ang Empanada Ni Inday
By Genamos_US of Washington DC, USA

Si Dodong ug si Esyot naglakaw
Ilawon sa kaudtohon way pamahaw
Giduyan sa kagutom nagpatigbabaw
Walay tumong kon asa ilang mga laraw

Nangita sila sa ilang paboritong pagkaon
Matag Merkules kuno nila pagasud-anon
Ang lamiang “Beef Steak” kuno isumsom
Ang kahidlaw sa kahumot nagpahinumdom

Apan sa dili pa halayo sa ilang adtoan
Abtik kaayog mata si Dodong naabtan
Nasiplatan si Inday nga nagluto sa tindahan
Aron ibaligya ang empanadang lamian

Wala magdugay si Dodong daling mihapit
Ang tinan-awan didto ni Inday pagkapilit
Nabihag si Dodong sa kaanyag  ni Inday
Murag ang dughan ni Dodong  gilumay

Nakabantay si Esyot ngadto ni Dodong
Ang kadasig wala gyud og mobalintong

Genamos_US's picture

Didto Sa Among Bukid

Didto Sa Among Bukid
By Genamos_US  of Washington DC, USA

Ang kinaas susama nga nag-uwan
Mga kadahonan sama nga gikuratan
Mga sanga sa kahoy nga nagasayaw
Kay giibid-ibiran sa hangin nga siaw

Dili masabtan ang kangiob sa langit
Daw gihabulan ang adlaw sa kalit
Gihigop sa kabugnaw ang palibot
Ang kalibutan daw murag gisapot

Gitultolan ang akong mga panan-aw
Ngadto sa tiilan sa bukid nga lunhaw
Ang kahilom sa pilapilan ug ang patag
Daw murag giduyan ang akong kalag

Ang banikanhong kahumot misubay
Gihanggap ko ang hangin nga milabay
Inubanan sa pagpiyong  ug pagginhawa
Ang hunahuna girelaks nga nag-inusara

Ang lab-as nga hinuyohoy makalukmay
Midagpis sa aping daw halok nga lanay
Gibuksan ko pagbalik ang akong mga mata

Genamos_US's picture

Human Milabay Ang Uwan

Human Milabay Ang Uwan
By Genamos_US of  Washington DC, USA

Kasidlak sa haring adlaw
Salamat ang uwan milakaw
Ang langit nga mapughaw
Mga panganod naglutaw

Ang tingog sa kalanggaman
Pahalipay sa akong dunggan
Daw usa ka huning maanindot
Giduyogan sa kahilom sa palibot

Ang tabonon nga yuta na basa
Maayo gani wala gyud magbaha
Sa gawas ang mga bata nagduwa
Ang masuso gikugos ug gihagwa

Sanag ang panagway sa mga tawo
May naghigda sa lantay nagdamgo
Nagsigeg tingog ang karaang radyo
Si Noy Eking nagkaon og tsamporado

Taud-taod mobagting na ang kampana
Ang mga tanod mipuwesto sa karsada
Nagbantay sa milabayng mga parada
Kay buhian na ang mga nag-eskuwela

Nangalisbo ang kahumot sa latik
Gisubay sa akong ilong nga abtik

Syndicate content